05.06.2023

Banka Blen

1 USD = 98.2 Leke

1 EUR = 105.2 Leke

1 GBP = 122.5 Leke

1 CAD = 72.4 Leke

1 CHF = 108.05 Leke

1 AUD = 63.75 Leke

05.06.2023

Banka Shet

1 USD = 104.2 Leke

1 EUR = 111.2 Leke

1 GBP = 128.5 Leke

1 CAD = 78.4 Leke

1 CHF = 114.05 Leke

1 AUD = 69.75 Leke

Kursi Valutor

05.06.2023

Banka Blen

1 USD = 98.2 Leke

1 EUR = 105.2 Leke

1 GBP = 122.5 Leke

1 CAD = 72.4 Leke

1 CHF = 108.05 Leke

1 AUD = 63.75 Leke

05.06.2023

Banka Shet

1 USD = 104.2 Leke

1 EUR = 111.2 Leke

1 GBP = 128.5 Leke

1 CAD = 78.4 Leke

1 CHF = 114.05 Leke

1 AUD = 69.75 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu