23.10.2018

Banka Blen

1 USD = 106 Leke

1 EUR = 121.9 Leke

1 GBP = 138.25 Leke

1 CAD = 80.19 Leke

1 CHF = 106.43 Leke

1 AUD = 73.96 Leke

23.10.2018

Banka Shet

1 USD = 112 Leke

1 EUR = 127.9 Leke

1 GBP = 144.25 Leke

1 CAD = 86.19 Leke

1 CHF = 112.43 Leke

1 AUD = 79.96 Leke

Kursi Valutor

23.10.2018

Banka Blen

1 USD = 106 Leke

1 EUR = 121.9 Leke

1 GBP = 138.25 Leke

1 CAD = 80.19 Leke

1 CHF = 106.43 Leke

1 AUD = 73.96 Leke

23.10.2018

Banka Shet

1 USD = 112 Leke

1 EUR = 127.9 Leke

1 GBP = 144.25 Leke

1 CAD = 86.19 Leke

1 CHF = 112.43 Leke

1 AUD = 79.96 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen