13.12.2017

Banka Blen

1 USD = 110.5 Leke

1 EUR = 130.3 Leke

1 GBP = 148.28 Leke

1 CAD = 85.27 Leke

1 CHF = 111.57 Leke

1 AUD = 82.87 Leke

13.12.2017

Banka Shet

1 USD = 116.5 Leke

1 EUR = 136.3 Leke

1 GBP = 154.28 Leke

1 CAD = 91.27 Leke

1 CHF = 117.57 Leke

1 AUD = 88.87 Leke

Kursi Valutor

13.12.2017

Banka Blen

1 USD = 110.5 Leke

1 EUR = 130.3 Leke

1 GBP = 148.28 Leke

1 CAD = 85.27 Leke

1 CHF = 111.57 Leke

1 AUD = 82.87 Leke

13.12.2017

Banka Shet

1 USD = 116.5 Leke

1 EUR = 136.3 Leke

1 GBP = 154.28 Leke

1 CAD = 91.27 Leke

1 CHF = 117.57 Leke

1 AUD = 88.87 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen