30.05.2023

Banka Blen

1 USD = 99.9 Leke

1 EUR = 107 Leke

1 GBP = 124 Leke

1 CAD = 72.65 Leke

1 CHF = 110.7 Leke

1 AUD = 64.1 Leke

30.05.2023

Banka Shet

1 USD = 105.9 Leke

1 EUR = 113 Leke

1 GBP = 130 Leke

1 CAD = 78.65 Leke

1 CHF = 116.7 Leke

1 AUD = 70.1 Leke

Kursi Valutor

30.05.2023

Banka Blen

1 USD = 99.9 Leke

1 EUR = 107 Leke

1 GBP = 124 Leke

1 CAD = 72.65 Leke

1 CHF = 110.7 Leke

1 AUD = 64.1 Leke

30.05.2023

Banka Shet

1 USD = 105.9 Leke

1 EUR = 113 Leke

1 GBP = 130 Leke

1 CAD = 78.65 Leke

1 CHF = 116.7 Leke

1 AUD = 70.1 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu