22.01.2018

Banka Blen

1 USD = 106.4 Leke

1 EUR = 130.8 Leke

1 GBP = 149 Leke

1 CAD = 84.73 Leke

1 CHF = 110.82 Leke

1 AUD = 84.47 Leke

22.01.2018

Banka Shet

1 USD = 112.4 Leke

1 EUR = 136.8 Leke

1 GBP = 155 Leke

1 CAD = 90.73 Leke

1 CHF = 116.82 Leke

1 AUD = 90.47 Leke

Kursi Valutor

22.01.2018

Banka Blen

1 USD = 106.4 Leke

1 EUR = 130.8 Leke

1 GBP = 149 Leke

1 CAD = 84.73 Leke

1 CHF = 110.82 Leke

1 AUD = 84.47 Leke

22.01.2018

Banka Shet

1 USD = 112.4 Leke

1 EUR = 136.8 Leke

1 GBP = 155 Leke

1 CAD = 90.73 Leke

1 CHF = 116.82 Leke

1 AUD = 90.47 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen