24.05.2017

Banka Blen

1 USD = 117.300003052 Leke

1 EUR = 131.600006104 Leke

1 GBP = 151.990005493 Leke

1 CAD = 85.9100036621 Leke

1 CHF = 120.269996643 Leke

1 AUD = 86.6600036621 Leke

24.05.2017

Banka Shet

1 USD = 123.300003052 Leke

1 EUR = 137.600006104 Leke

1 GBP = 159.990005493 Leke

1 CAD = 91.9100036621 Leke

1 CHF = 126.269996643 Leke

1 AUD = 92.6600036621 Leke

Kursi Valutor

24.05.2017

Banka Blen

1 USD = 117.300003052 Leke

1 EUR = 131.600006104 Leke

1 GBP = 151.990005493 Leke

1 CAD = 85.9100036621 Leke

1 CHF = 120.269996643 Leke

1 AUD = 86.6600036621 Leke

24.05.2017

Banka Shet

1 USD = 123.300003052 Leke

1 EUR = 137.600006104 Leke

1 GBP = 159.990005493 Leke

1 CAD = 91.9100036621 Leke

1 CHF = 126.269996643 Leke

1 AUD = 92.6600036621 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen