22.10.2018

Banka Blen

1 USD = 105.5 Leke

1 EUR = 122.1 Leke

1 GBP = 138.96 Leke

1 CAD = 79.89 Leke

1 CHF = 106 Leke

1 AUD = 74.25 Leke

22.10.2018

Banka Shet

1 USD = 111.5 Leke

1 EUR = 128.1 Leke

1 GBP = 144.96 Leke

1 CAD = 85.89 Leke

1 CHF = 112 Leke

1 AUD = 80.25 Leke

Kursi Valutor

22.10.2018

Banka Blen

1 USD = 105.5 Leke

1 EUR = 122.1 Leke

1 GBP = 138.96 Leke

1 CAD = 79.89 Leke

1 CHF = 106 Leke

1 AUD = 74.25 Leke

22.10.2018

Banka Shet

1 USD = 111.5 Leke

1 EUR = 128.1 Leke

1 GBP = 144.96 Leke

1 CAD = 85.89 Leke

1 CHF = 112 Leke

1 AUD = 80.25 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen