17.01.2018

Banka Blen

1 USD = 106.7 Leke

1 EUR = 131 Leke

1 GBP = 148.01 Leke

1 CAD = 85.14 Leke

1 CHF = 110.91 Leke

1 AUD = 84.17 Leke

17.01.2018

Banka Shet

1 USD = 112.7 Leke

1 EUR = 137 Leke

1 GBP = 154.01 Leke

1 CAD = 91.14 Leke

1 CHF = 116.91 Leke

1 AUD = 90.17 Leke

Kursi Valutor

17.01.2018

Banka Blen

1 USD = 106.7 Leke

1 EUR = 131 Leke

1 GBP = 148.01 Leke

1 CAD = 85.14 Leke

1 CHF = 110.91 Leke

1 AUD = 84.17 Leke

17.01.2018

Banka Shet

1 USD = 112.7 Leke

1 EUR = 137 Leke

1 GBP = 154.01 Leke

1 CAD = 91.14 Leke

1 CHF = 116.91 Leke

1 AUD = 90.17 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen