19.08.2019

Banka Blen

1 USD = 107.5 Leke

1 EUR = 119.5 Leke

1 GBP = 129.61 Leke

1 CAD = 79.16 Leke

1 CHF = 108.38 Leke

1 AUD = 70.9 Leke

19.08.2019

Banka Shet

1 USD = 110.5 Leke

1 EUR = 122.5 Leke

1 GBP = 135.61 Leke

1 CAD = 85.16 Leke

1 CHF = 114.38 Leke

1 AUD = 76.9 Leke

Lajmet Raiffeisen

08.08.2019

RBI: Raporti Financiar i gjashtë-mujorit të parë 2019

Rritje e qendrueshme në kredidhënie, fuqizim i mëtëjshëm i kapitalit

16.07.2019

Publikohet sot raporti i Sektorit Bankar të EQL-së 2019

Analistët e Raiffeisen e shohin sektorin bankar të EQL-së afër fitimit

Kursi Valutor

19.08.2019

Banka Blen

1 USD = 107.5 Leke

1 EUR = 119.5 Leke

1 GBP = 129.61 Leke

1 CAD = 79.16 Leke

1 CHF = 108.38 Leke

1 AUD = 70.9 Leke

19.08.2019

Banka Shet

1 USD = 110.5 Leke

1 EUR = 122.5 Leke

1 GBP = 135.61 Leke

1 CAD = 85.16 Leke

1 CHF = 114.38 Leke

1 AUD = 76.9 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen