Proçese Prokurimi

Shpallje për Procese Tenderi

Në vijim mund të gjeni publikimet për procese tenderi dhe dokumentacionin përkatës.Banka Raiffeisen në Shqipëri i boton publikimet e proceseve të tenderit edhe në gazetat ditore.

Për informacione të mëtejshme përsa i përket publikimeve, ju lutem kontaktoni:

procurement.dep[email protected]
Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu