Ankesat

Menaxhimi i Ankesave në Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank Shqipëri përpiqet të ofrojë zgjidhje kompetente dhe shërbime të shkëlqyera për klientët e saj. Kënaqësia e klientëve tanë është prioriteti ynë më i lartë. Reagimi nga klientët tanë na ndihmon të kuptojmë më mirë nevojat e tyre dhe në këtë mënyrë të përmirësojmë shërbimet dhe produktet tona.

Ju lutemi të na kontaktoni nëse ne kemi dështuar në përmbushjen e plotë të pritshmërive tuaja ose nëse keni arsye për t'u ankuar. Ne vlerësojmë reagimet konstruktive dhe marrim seriozisht komentet dhe ankesen tuaj. Ju lutemi, sigurohuni që të jepni informacionin e mëposhtëm në mënyrë që të mund ta zgjidhim çështjen tuaj në mënyrë efikase dhe të shpejtë:

  • Shënoni emrin, numrin e kontaktit dhe adresën tuaj të plotë;
  • Përshkruani çështjen tuaj në detaje;

Ju lutemi të kontaktoni Departamentin e Menaxhimit të Ankesave me e-mail, postë ose SMS:

Me email: [email protected] 

Me postë në adresën: Raiffeisen Bank Shqipëri, Zyra Qendrore, Rruga “Tish Daija”, Kompleksi Kika 2, Tirane

Ose dërgoni SMS falas në numrin 55505 

Ju do të merrni një konfirmim nga banka për marrjen në dorëzim të ankesës tuaj dhe përgjigjen tonë sa më shpejt të jetë e mundur. Në rast se shqyrtimi i ankesës tuaj do të kërkojë kohë për zgjidhje, sigurisht që ne do t’ju informojmë për këtë, si dhe për statusin aktual të çështjes tuaj.

Në rast se nuk do të jeni të kënaqur me zgjidhjen që i është dhënë ankesës tuaj, ju keni të drejtë ti drejtoheni Autoriteteve të tjera.

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Për vëmendje: Forma si më poshtë nuk lejon të bashkëlidhni kopjet e dokumentacionit përkatës që shoqërojnë ankesën tuaj. Në këtë rast, ankesën duhet ta dërgoni me email te: [email protected]. Që ankesa të jetë e plotë, email juaj duhet të mbajë: emër, atësi, mbiemër, datëlindja dhe numri celular.

Të dhënat Personale

AnkesaXXXX - XXXX

Për të dërguar ankesën tuaj, ju duhet të lexoni dhe pranoni Deklaraten e Pëlqimit.