Ankesat

Zëri juaj vlen!

 

Menaxhimi i Ankesave në Raiffeisen Bank

 

Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni nëse mendoni se nuk i kemi përmbushur pritshmëritë tuaja. Ne vlerësojmë reagimet konstruktive dhe marrim seriozisht komentet dhe ankesën tuaj.

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Për vëmendje: Forma si më poshtë nuk lejon të bashkëlidhni kopjet e dokumentacionit përkatës që shoqërojnë ankesën tuaj. Në këtë rast, ankesën duhet ta dërgoni me email te: [email protected]. Që ankesa të jetë e plotë, email juaj duhet të mbajë: emër, atësi, mbiemër, datëlindja dhe numri celular.

Të dhënat Personale

AnkesaXXXX - XXXX

Për të dërguar ankesën tuaj, ju duhet të lexoni dhe pranoni Deklaraten e Pëlqimit.