Arsimi

Raiffeisen Bank në Shqipëri mbetet e përkushtuar ndaj Përgjegjësisë Sociale të Korporatës duke synuar të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe mjedisore të komunitetit në Shqipëri. Ne besojmë se japim më të mirën kur kombinojmë forcën e biznesit tonë me dëshirën për ti shërbyer komunitetit ku veprojmë.

Në këtë kuadër, kontributi i Raiffeisen Bank në fushën e arsimit ka qenë i konsiderueshëm dhe konsistent gjatë gjithë vitit duke mbështetur projekte arsimore për shkollat e mesme në vend ashtu edhe për universitetet. Ky kontribut ka qenë pajisje me kompjutera apo mbështetje e aktiviteteve të ndryshme, të cilat synojnë zhvillimin dhe përmirësimin e njohurive të nxënësve si dhe ndihmojnë në zhvillimin e një proçesi mësimor cilësor. Projekte të rëndësishme në këtë fushë kanë qenë “Dita e Hapur” me Universitetin e Filologjisë apo Konferenca e Financës me Fakultetin e Ekonomisë, etj.

Gjithashtu, projekte të tjera të rëndësishme të cilat Raiffesien Bank ka mbështetur janë rikonstruksioni i ambjenteve të jashtme të shkollës së Bilishtit apo pajisja e shkollës së baletit në Tiranë me kamerat e sigurisë. Më tej, ka vijuar edhe këtë vit projekti “Qyteti i lexuesve” në bashkëpunim me Bashkitë Lushnje dhe Divjakë për pajisjen me libra të bibliotekave të këtyre qyteteve. Ky projekt ka pasur një ndikim mjaft pozitiv, sepse ka rritur ndjeshëm numrin e lexuesve në këto qytete dhe kjo falë mbështetjes së Raiffeisen Bank.