Arsimi

Gjatë vitit 2020 ishte e rëndësishme për ne që të mos shpërqendroheshim nga objektivat afatgjatë të bankës sonë, por edhe të gjithë Grupit RBI, për një Zhvillim të Qëndrueshëm të shoqërisë dhe një Banking të Përgjegjshëm duke respektuar parimet globale për një botë më të mirë.

Prandaj gjatë këtij viti mbështetem aktivitete që sollën një impakt pozitiv në lidhje me përmirësimin e kushteve shëndetësore në disa zona të vendit, mbrojtjen e mjedisit, promovimin e arsimit, mbështetjen ndaj shtresave te margjinalizuara, edukimin e brezave nëpërmjet artit, mbështetëm projekte dhe praktika që synojnë përmirësimin e jetesës dhe promovimin e një shoqërie te qëndrueshme.

Raiffeisen Bank edhe për këtë vit përfaqëson një nga shoqëritë me angazhimin më të madh në përgjegjësinë sociale të korporatës duke mbështetur 90 projekte, 74% e të cilave përputhen me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të vendosura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara (SDGs).

Edukimi dhe të mësuarit është një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e një shoqërie të qëndrueshme ndaj promovimi i arsimit e rehabilitimi i disa ambienteve mësimore vazhdon të jetë në fokus të veprimtarisë sonë sociale. Gjatë vitit 2020 u mbështetën 17 projekte ne fushën e edukimit. Ndër projektet më të rëndësishme vlen të përmendim kontributin për projektin “orientimi dhe edukimi i fëmijëve për përdorimin e internetit të sigurt”, pajisja me laborator të multimedias për të rinjtë në Qendrën Multifunksionale TEN në Tiranë, laboratori kompjuterik për shkollën 9-vjeçare “Konferenca e Pezës”, disa terrene sportive. Më tej u bë e mundur pajisja më tituj të rinj librash dhe pajisje kompjuterike i Bibliotekës në qytetin e Lezhës dhe pajisjeve me materiale kompjuterike të disa zyrave arsimore rajonale në qytetet Tiranë, Shkodër, Memaliaj, etj. Një tjetër projekt i rëndësishëm ishte mobilimi i 3 kopshteve dhe 2 çerdheve në qytetin e Burrelit. Falë këtij projekti, rreth 500 fëmijë nga mosha 0-6 vjeç që frekuentojnë këto institucione kanë tashmë jo vetëm krevate të reja, por edhe hapësira argëtimi shumë komode. 

Projekte të tjera të rëndësishme që u përkrahën në fusha të ndryshme të cilat vlen t’i sjellim në vëmendje janë: mbështetja e inovacionit nëpërmjet konkursit mbarëkombëtar të teknologjisë “ICT Awards”, nxitja e sportit me mbështetjen e Komitetit Olimpik Kombëtar shqiptar për fazën përgatitorë të sportistëve për pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike në Tokyo 2020, mbështetja e Muzeut Kombëtar ku Banka Raiffeisen bëri të mundur krijimin e aplikacionit Smart-Audio Guide. Ndërsa për shtresat e margjinalizuara veçojmë projektin unik të Qendrës “Visium” për digjitalizimin e librave për të verbërit, projektin “Babagjyshi sekret” i cili gjatë festave të fund vitit mundësoi dhurata për fëmijët e varfër apo iniciativa “Skuadra e elfëve të verdhë”, me anë të së cilës u ndihmuan 10 familje në nevojë në qytete Elbasan, Shkodër, Krujë dhe Lushnje, me ushqime dhe veshmbathje vullnetarisht nga vetë stafi i bankës.

Raiffeisen Bank në Shqipëri e konsideron shumë të rëndësishme Përgjegjësinë Sociale të Korporatës dhe si e tillë do të fuqizojë orientimin strategjik me qëllimin për tu bërë pioniere e Zhvillimit te Qëndrueshëm të shoqërisë e vendin tonë.