Art dhe Kulture

Gjatë vitit 2019, Përgjegjësia Sociale e Korporatës ka vijuar të jetë në fokus të veçantë të veprimtarisë së Bankës Raiffeisen, duke dëshmuar edhe njëherë që përfaqësojmë një shoqëri që operojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe etike. Ne mbajmë në konsideratë dhe i kushtojmë vëmendje zhvillimit të qëndrueshëm të komunitetit në të cilin veprojmë, zhvillimeve sociale dhe mjedisore si edhe respektimin e të drejtave të njeriut duke mbështetur projekte dhe praktika që synojnë në përmirësimin e jetesës dhe promovimin e një shoqërie të qëndrueshme. Banka Raiffeisen edhe për këtë vit është një nga shoqëritë bankare me angazhimin më të madh në përgjegjësinë sociale të korporatës duke dhënë një ndikim të dallueshëm në shoqëri, në disa fusha veprimi me mbështetjet e dhëna në 98 projekte përgjatë vitit 2019.

“Arti dhe Kultura” përfaqëson një tjetër fushë të rëndësishme për shoqërinë. Gjatë 2019 kemi mbështetur kalendarin artistik të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, Teatrin Kombëtar si dhe Teatrin e Kukullave. Gjithashtu janë mbështetur edhe shumë projekte të tjera kulturore jo vetëm në kryeqytet, por në të gjithë Shqipërinë. Vlejnë të përmenden Koncerti “Tre Tenorët, “Festivalit ndërkombëtar i të muzikës së Dhomës” në Durrës, festivali i Muzikës së Vjetër Baroke “Vox Baroque Albania” si dhe edicioni i 17-të i Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit “Butrinti Summer Festival”. Projekte të tjera të rëndësishme që përkrahin turizmin dhe ndërgjegjësimin lokal ishin “South Outdoor Festival” si dhe Festivali Multikulturor në Berat, i cili promovon qytetin e bukur te Beratit si dhe traditën e zonave përreth.

Banka Raiffeisen në Shqipëri e konsideron shumë të rëndësishme Përgjegjësinë Sociale të Korporatës dhe me këtë fokus do të mbetet e përkushtuar për të dhënë kontributin e saj në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe mjedisore të komunitetit në Shqipëri.