Kodi i Etikës

Në linkun më poshtë mund të aksesoni kodin e etikës së Grupit Raiffeisen

https://www.rbinternational.com/en/who-we-are/governance-and-compliance/code-of-conduct.html