Kodi i Etikës

Në linkun më poshtë mund të aksesoni kodin e etikës së Grupit Raiffeisen

www.rbinternational.com/codeofconduct