Sinjalizimet në Raiffeisen Bank

Procesi i Sinjalizimit ofron për këdo të drejtën, që nëse ka dijeni të ndonjë veprimi dyshues që mund të çojë në thyerje të rregullave, të informojë dhe ndihmojë në ndalimin e tij. Në këtë mënyrë ne nuk bëjmë asgjë tjetër veçse respektojmë punën e njëri-tjetrit.

Çdo person, nëse e vlerëson me vend, mund të raportojë nëpërmjetë:

·        e-mail-it : [email protected]

·        postës apo komunikimit verbal në Divizionin e Përputhshmërisë, Parandalimit të Pastrimit të Parasë dhe Manaxhimit të Krimit Financiar/Departamentin e Manaxhimit të Krimit Financiar në Raiffeisen Bank Sh.a

·        telefonit në: +355 4 2275522

apo nëpërmjet platformës Whispli, duke skanuar QR Kodë ose duke klikuar këtu.

QR Kodë