Shëndetësia & Sociale

Raiffeisen Bank në Shqipëri mbetet e përkushtuar ndaj Përgjegjësisë Sociale të Korporatës duke synuar të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe mjedisore të komunitetit në Shqipëri. Ne besojmë se japim më të mirën kur kombinojmë forcën e biznesit tonë me dëshirën për ti shërbyer komunitetit ku veprojmë.

Raiffeisen Bank në Shqipëri ka vijuar më tej mbështetjen ndaj sektorit të shëndetësisë, si një sektor mjaft i rëndësishëm dhe që kontribuon drejtpërdrejt në përmirësimin e jetës së komunitetit. Këtë vit ne kemi mbështetur mjaft projekte për spitale dhe institucione të ndryshme të shëndetit publik, ku nga kontributet më të spikatura ishte ai për rikonstruksionin e Repartit të Kardiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës "Nënë Tereza".

Raiffeisen Bank ka dhënë si çdo vit kontributin e saj në projektet me ndikim social. Një traditë e mirë tashmë është bërë mbështetja e projekteve për të ndihmuar fëmijët me autizëm apo aktivitete ndërgjegjësimi për fëmijët me Sindromën Down. Gjithashtu si çdo vit kemi mbështetur aktivitetin me karakter social Gjimnastrada Shqiptare që synon edukimin e fëmijeve nëpërmjet artit dhe sportit si dhe integrimin e fëmijëve në nevojë në shoqëri nëpërmjet përfshirjes në këto aktivitete.