Shëndetësia & Sociale

Gjatë vitit 2019, Përgjegjësia Sociale e Korporatës ka vijuar të jetë në fokus të veçantë të veprimtarisë së Bankës Raiffeisen, duke dëshmuar edhe njëherë që përfaqësojmë një shoqëri që operojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe etike. Ne mbajmë në konsideratë dhe i kushtojmë vëmendje zhvillimit të qëndrueshëm të komunitetit në të cilin veprojmë, zhvillimeve sociale dhe mjedisore si edhe respektimin e të drejtave të njeriut duke mbështetur projekte dhe praktika që synojnë në përmirësimin e jetesës dhe promovimin e një shoqërie të qëndrueshme. Banka Raiffeisen edhe për këtë vit është një nga shoqëritë bankare me angazhimin më të madh në përgjegjësinë sociale të korporatës duke dhënë një ndikim të dallueshëm në shoqëri, në disa fusha veprimi me mbështetjet e dhëna në 98 projekte përgjatë vitit 2019.

Kjo veprimtari dëshmohet nga kontributi i dhënë në çështje sociale, si nisma e stafit të Bankës Raiffeisen, i cili nëpërmjet nismës “Raiffeisen për Shqipërinë” i erdhi në ndihmë familjeve të prekura nga tërmeti i 26 nëntorit, ku dhuruam ushqime dhe ndihma të tjera të nevojshme për të kaluar situatën e vështirë. “Karta e studentit” ishte një nismë tjetër në të cilin u angazhuam së bashku me Bashkinë Tiranë, duke ofruar një paketë shërbimesh bankare falas për të gjithë të rinjtë studentë me qëllim lehtësimin e integrimit të tyre në shoqëri. Më tej u mbështetën Fondacione të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe Shtëpia e Fëmijës "Zyber Hallulli" në Tiranë si për blerjen e materialeve shkollore ashtu edhe për aktivitete terapeutike, duke treguar vëmendjen që kemi ndaj zhvillimit të brezit të ri sidomos ndaj shtresave të margjinalizuara.

Një fokus të rëndësishëm i kemi dedikuar sektorit të shëndetësisë, si një prej sektorëve ku kontributi ynë është shumë i rëndësishëm dhe ndikimi është i matshëm. Vlejnë të përmenden rikonstruksioni i plotë i pavijonit të patologjisë në Spitalin Rajonal Berat, pajisja e Spitalit rajonal Krujë me një aparaturë “Echo” si dhe pajisja me aparatura të nevojshme laboratorike për Spitalin Rajonal Lezhë. Gjithashtu mundësuam rikonstruksionin e plotë të urës lidhëse në spitalin Rajonal Korçë si dhe rehabilitimin e plotë të fasadës së Spitalit Kolonjë.

Banka Raiffeisen në Shqipëri e konsideron shumë të rëndësishme Përgjegjësinë Sociale të Korporatës dhe me këtë fokus do të mbetet e përkushtuar për të dhënë kontributin e saj në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe mjedisore të komunitetit në Shqipëri.