Sugjerimet

Ju mund të shprehni sugjerimin tuaj në këto mënyra:

  • Duke plotësuar formën e sugjerimit si më poshtë ose përmes e-mail në adresën [email protected]
  • Personalisht pranë Zyrave Qendrore ose me postë në adresën Raiffeisen Bank Shqipëri, Zyra Qendrore, Blv. "Bajram Curri", ETC, Kati 6, Tiranë
  • Ose dërgoni SMS falas në numrin 55505

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Të dhënat personale