Vende Vakante

Kryepecialist i Trajnimit dhe Zhvillimit – Njesia e Trajnimit & Zhvillimit/ Divizioni i Burimeve NJerezore

2 Specialist i Biznesit SE - Zona e Jugut/ Lushnje & Vlore - Departamenti i Biznesit SE

Përgjegjës Agjencie Shijak - Distrikti Jugperëndimor

Drejtor Dege Gjirokastër - Distrikti Jugperëndimor

Zv - Drejtor i Distriktit – Nen - Distrikti Jugperendimor

The documents must be sent to the following address:

E-mail : [email protected]

 

Only the candidates selected for the interview shall be informed.

For further detail, please address to the Human Resources Division in Raiffeisen BANK.