Njerëzit tanë

Mund të bëhesh pjesë e skuadrës tonë!

Ne jemi rreth 1300 punonjës të shpërndarë në 74 degë të vendit. Në një organizatë si e jona ju jepet mundësia të zbuloni shumë variete të të punuarit në grup me skuadra ku përqafohet diversiteti, vlerësohen risitë dhe arritjet.

Ne punojmë në një mjedis që ndryshon vazhdimisht. Punonjësit tanë janë të vetëdijshëm për rëndësinë e rolit të tyre në suksesin e kompanisë. Dëshira për të ecur përpara dhe zhvillimi i vazhdueshëm janë elementë që shkojnë në një linjë me qëllimet e organizatës.

Ne përkushtohemi që mjedisi ku punojmë të jetë i sigurt dhe sa më i shëndetshëm. Mendimi juaj ka gjithmonë rëndësi!

Ne jemi të përkushtuar ndaj stafit tonë dhe ofrojmë mundësi zhvillimi profesional. Përpiqemi të përfitojmë nga angazhimi i punonjësve duke i ekspozuar vazhdimisht në projekte sfiduese, përvoja të reja, programe rotacioni etj.