Përse Raiffeisen

Punonjësit janë aseti ynë më me vlerë. Ne mirëpresim dhe vlerësojmë personat krijues, energjikë, proaktivë dhe me të etur për dije. Kërkojmë individë  me aftësi sipërmarrëse që besojnë dhe mbështesin njëri-tjetrin.

Ekipet tona bëjnë bëjnë një punë të shkëlqyer që të paraprijnë nevojat e klientit dhe të përballen me sfidat me përgjegjësi, integritet dhe respekt. Ne jemi të apasionuar pas asaj që bëjmë. Ne synojmë performancë të lartë dhe japim më të mirën tonë kur punojmë në grup.

Kemi të përbashkët kulturën e gjithëpërfshirjes dhe përkujdesit ndaj njërit tjetrit.

Vizioni, misioni dhe vlerat tona udhëheqin çdo vendim që marrim dhe janë rruga që ndjekim për të arritur objektivat. Kjo na bën bankën e preferuar për klientët tanë.

Rrugëtimin tonë e përcaktojnë vlerat dhe pikat tona të forta. Për ne, këto janë më shumë se disa fjalë të bukura.

Pikat tona të Forta

Stabiliteti – Organizata jonë mbështetet në një manaxhim të orjentuar ndaj vendimarrjes afatgjatë. Modeli ynë i biznesit ka fokus ndërkombëtar, është i diversifikuar dhe i integruar.

Ekspertiza – Ne jemi një hap përpara dhe synojmë të zgjerojmë njohuritë e njerëzve tanë në mënyrë multidimensionale.

Mjedis miqësor – Jemi të bindur që një kulturë dhe udhëheqje transparente dhe gjithëpërfshirëse është mënyra e duhur për të motivuar çdo individ të japë më të mirën e tij. Ne punojmë, jetojmë dhe krijojmë eksperiencë duke ndarë vlerat, njohuritë dhe informacionet me përgjegjësi dhe integritet.