Përse Raiffeisen

Ne punojmë çdo ditë me profesionistët më vizionar dhe krijues në fushën tonë. Jemi të apasionuar pas punës sonë, synojmë performancë të lartë dhe japim më të mirën tonë kur punojmë në grup. Jemi më shumë se 1.300 punonjës të shpërndarë në 74 degë, dhe kemi të përbashkët kulturën e gjithëpërfshirjes dhe përkujdesit ndaj njërit tjetrit.

Vizioni, misioni dhe vlerat tona udhëheqin çdo vendim që marrim dhe janë rruga që ndjekim për të arritur objektivat. Kjo na bën bankën e preferuar për klientët tanë.

Rrugëtimin tonë e përcaktojnë vlerat dhe pikat tona të forta. Për ne, këto janë më shumë se disa fjalë të bukura.

Pikat tona të Forta

Stabiliteti – Organizata jonë mbështetet në një manaxhim të orjentuar ndaj vendimarrjes afatgjatë. Modeli ynë i biznesit ka fokus ndërkombëtar, është i diversifikuar dhe i integruar.

Ekspertiza – Ne jemi një hap përpara dhe synojmë të zgjerojmë njohuritë e njerëzve tanë në mënyrë multidimensionale.

Mjedis miqësor – Jemi të bindur që një kulturë dhe udhëheqje transparente dhe gjithëpërfshirëse është mënyra e duhur për të motivuar çdo individ të japë më të mirën e tij. Ne punojmë, jetojmë dhe krijojmë eksperiencë duke ndarë vlerat, njohuritë dhe informacionet me përgjegjësi dhe integritet.

Mund të bëhesh pjesë e skuadrës tonë!

Mjedis ku punohet me dëshirë!