Aplikim Online për Kart Kredititi

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te Kartes se Kreditit, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes.

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Rreth jush

Datëlindja

Të dhënat e kontaktit tuaj

Të dhënat e punësimit tuaj

Të ardhurat

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu