Aplikim Online për Kartë Krediti

Rreth jush

Datëlindja

Të dhënat e kontaktit tuaj

Të dhënat e punësimit tuaj

Të ardhurat

Pasi të keni plotësuar të gjitha të dhënat që kërkohen në fushat e kësaj forme aplikimi, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar i cili do t'ju informojë për vijimin e procesit.

*Plotësimi i kësaj formë nga ana juaj shpreh interesin tuaj për Kartën e Kreditit. Ky plotësim nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me procedurën e aplikimit për kredi, për të cilën është domosdoshmëri paraqitja juaj fizike pranë degës së Bankës.

Fushat e shënuara me *janë të detyrueshme për t’u plotësuar.

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu