Aplikim Online për Karte Debiti

Bëje të përditshmen më të thjeshtë, zgjidh kartën e debitit.
Tashmë Contactless.
Apliko tani për kartë debiti pa vizituar degët e bankës sonë!
Aplikimi është i thjeshtë dhe i shpejtë.
Mjafton një mjet identifikimi dhe një Llogari Rrjedhëse në Leke ose Euro pranë Raiffeisen Bank.
Ne do t’ju njoftojmë me SMS sapo karta juaj të jetë gati.

Avantazhet e ofruara me këtë kartë janë:
• Pagesa contactless kudo ku është e mundur
• Blerje në POS brenda vendit PA KOMISION
• Tërheqje dhe Depozitim parash në ATM-të e Raiffeisen Bank PA KOMISION
• Ndryshim të PIN-it në ATM pa komision
• CHIP & PIN si dhe shërbimi i sigurisë 3DS për pagesat në Internet e bëjnë kartën e debitit nga Raiffeisen Bank tepër të sigurtë.

  •   
  •   

  •   
  •   

 
 

 
 

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu