Aplikimi Online për Kredi me Depozitë

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te kredise, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Rreth Jush

Datëlindja

Të dhënat e kontaktit tuaj

Që të jenë të përshtatshëm për të përfituar kredi, aplikantët duhet të përmbushin këto kushte:

  1. 1. Aplikanti duhet të jetë shtetas Shqiptar, nga 18 deri në 65 vjeç.
  2. 2. Aplikanti duhet të ketë një dokument identifikimi të vlefshëm.
  3. 3. Aplikanti duhet të punojë dhe jetojë në Shqipëri.

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu