Aplikim Online për Karte Debiti

Beje te perditshmen me te thjeshte, zgjidh karten e debitit.
Tashme Contactless.
Apliko tani per karte debiti pa vizituar deget e bankes sone!
Aplikimi është i thjeshtë dhe i shpejtë.
Mjafton një mjet identifikimi dhe një Llogari Rrjedhëse ne Leke ose Euro pranë Raiffeisen Bank.
Ne do t’ju njoftojmë me SMS sapo karta juaj të jetë gati.

Avantazhet e ofruara me këtë kartë janë:
Pagesa contactless kudo ku eshte e mundur
Blerje në POS brenda vendit PA KOMISION
Tërheqje dhe Depozitim parash në ATM-të e Raiffeisen Bank PA KOMISION
Ndryshim të PIN-it në ATM pa komision
CHIP & PIN si dhe shërbimi i sigurisë 3DS për pagesat në Internet e bëjnë karten e debitit nga Raiffeisen Bank tepër të sigurte.

  •   
  •   

  •   
  •   

Kushte të Përgjithshme
 

 
 
 
 

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu