Deklarate e Raiffeisen Bank International ne lidhje me njoftimin e sotem te Erste Group


10.10.2011

Si rezultat i pyetjeve te shumta nga tregu si rrjedhoje e njoftimit te bere nga Erste Group, Raiffeisen Bank International AG (RBI) deshiron te leshoje  deklaraten e meposhtme:

  • Borxhi qeveritar i RBI per vendet periferike te Eurozones ka qene tradicionalisht  ne nje nivel te ulet. Ne fund te Qershorit te 2011, RBI nuk ka pasur borxh qeveritar per Greqine dhe Irlanden, nje borxh qeveritar prej me pak se 10 milion Euro per Spanjen dhe Portugaline se bashku, si dhe nje borxh qeveritar prej vetem 474 milion Euro per Italine.
  • Portofoli CDS (credit default swaps) i RBI ka qene gjithmone i vleresuar  sipas tregut, keshtu qe RBI nuk ka nevoje te adaptoje vleresimin e saj.
  • Filiali i RBI ne Hungari u themelua si nje operacion “Greenfield” dhe eshte rritur ne menyre organike per me shume se 20 vjet. Bilanci i RBI tregon nje goodwill shume te vogel prej 3.5 milion Euro per banken e saj Hungareze, e cila  do te fshihet  kete vit.
  • Filiali ne Rumani u ble me nje kosto shume te ulet ne 2001. Nuk ka goodwill te rezervuar per kete njesi dhe si rrjedhoje, RBI nuk ka asnje detyrim per te fshire goodwill te operacioneve ne Rumani.
  • RBI tashme ka deklaruar gjate javeve te kaluara qe parashikon nevojen per provigjione per rreth 100 milion Euro per shkak te legjislacionit te ri te miratuar nga Parlamenti Hungarez (duke u bazuar ne supozimin qe pothuaj 30 per qind e volumit te te gjithe kredive ne monedhe te huaj do te ripaguhen sipas termave te legjislacionit). RBI gjithashtu parashikon nevojen per nje provigjion shtese te rendesishem si rezultat i mjedisit te veshtire te tregut ne Hungari. Detaje te metejshme do te zbulohen ne daten 24 Nentor 2011, data e publikimit te rezultateve te tremujorit te trete te RBI.
  • Klima e ndryshueshme dhe e perkeqesuar makroekonomike do te rezultoje ne nje mjedis sfidues tregu. RBI ka realizuar nje fitim te konsoliduar (pas taksave dhe interesave) prej 615 milion Euro per gjashte muajt e pare te 2011; banka parashikon nje fitim per biznesin e vitit 2011 ne teresi.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 60,000 punonjes te RBI u sherbjene rreth 13.5 milion klienteve nepermjet 3,000 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, kontaktoni Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]) or Peter Klopf (+43-1-71 707-1930, [email protected], Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected])
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at, http://www.raiffeisen.al