EQL kryeson valen globale te likuiditetit


11.7.2014

Vjene

• Austria: rritje e dobet ekonomike per shkak te reformave te prapambetura
• Dinamika e mire e PBB dhe inflacioni i ulet ne pjesen me te madhe te vendeve te EQ dhe EJ
• Tregjet reagojne me pak ne konfliktin ne vazhdim midis Rusise dhe Ukraines
• Industrite ne fokus: nafta, pasurite e paluajtshme, bankat dhe industrialet

""Ne Austri pershpejtimi dinamike i ciklit te biznesit i pare ne gjysmen e dyte te vitit 2013 nuk ka vazhduar ne periudhen e pare te tre mujorit te ketij viti,  ndersa rritja reale e PBB-se u ngadalesua nga 0.4 per qind nga tremujori ne tremujor  ne tremujorin e katert  te 2013 ne 0,2 per qind nga tremujori ne tremujor  ne tremujorin e pare te 2014. Tregtia e jashtme ende luan nje rol te rendesishem per Austrin, ndersa rimekembja e kerkeses se brendshme eshte penguar, ""fillon Peter Brezinschek, Drejtor i Raiffeisen Research ne Raiffeisen Bank International AG (RBI) prezantimin e  tij te strategjise ""Austria & EQL"" per tremujorin e trete te 2014.

""Treguesit kryesore vazhdojne  te sinjalizojne nje rritje te metejshme ne aktivitetin ekonomik ne Austri, edhe pse forca e rimekembjes ekonomike do te jete me e ulet se ne fazat e meparshme te ringjalljes. Prandaj na u deshe te ulnim parashikimet tona te PBB-se per vitin 2014 dhe 2015 respektivisht me 0.2 pike perqindjeje secila ne 1.3 per qind dhe 2.1 per qind. Si rezultat, zhvillimi i Austrise tani eshte mesatare ne zonen e euros dhe vazhdon te bjere prapa Gjermanise dhe Zvicres. Per te rifituar nje rritje me te qendrueshme do te ishte e nevojshme per te zbatuar reformat ne fushen e kuotave te taksave dhe pensioneve, si dhe reformimin e shtetit, si edhe sistemin administrative dhe ate  shendetesor. Ne gjithashtu shohim nje thirrje te ligjshme per nje reduktim te barres tatimore mbi punen, edhe pse fondet e saj duhet te vijne kryesisht nga reduktimet e shpenzimeve. Me nje kuote tatimore prej 45.3 per qind, Austria ka kuoten e peste me te larte te taksave ne Evrope - edhe me e larte se sa ajo ne Suedi. Kjo kuote e larte e taksave nuk eshte vetem nje disavantazh konkurrues, por edhe nje rrjete rritje ne krahasim me Gjermanine dhe Zvicren, ""vazhdon Brezinschek.

Dinamika e mire e PBB-se dhe inflacioni i ulet ne pjesen me te madhe te vendeve te EQ dhe EJ
 

Ne fillim te ketij viti, rajoni EQL  ka habitur me rritjen e PBB-se solide, e cila çoi analistet e Raiffeisen Research per te rritur parashikimet per 2014 per te gjithe rajonin EQ. Parashikimi per Polonin (deri me 0.2 pike perqindjeje ne 3.3 per qind), Republika Çeke (deri me 0.3 pike perqindjeje ne 2.6 per qind), Sllovakia (deri me 0.5 pike perqindjeje ne 2.7 per qind) dhe Hungaria (deri ne 0.7 perqindje pike ne 2.7 per qind) jane rregulluar me larte. Pritshmeria e rritjes per Sllovenine u ngrit edhe me 1.5 pike perqindjeje ne 1.0 per qind, qe do te thote fundin e pritjes gjate recesionit ne vend. Ne Evropen Juglindore, zhvillimi pozitiv gjate tremujorit te pare te 2014 ne Rumani ishte aq i forte qe analistet mund te rregullonin parashikimin e tyre per rritjen e PBB-se per 2014 me 1.2 pike perqindjeje ne 3.5 per qind.

""Per shumicen e vendeve te Evropes Qendrore dhe Lindore, nje aspekt pozitiv eshte se kerkesa e brendshme, si ne formen e konsumit privat dhe investimeve private, eshte gjithnje e me pergjegjes per rritjen ekonomike. Ne shumicen e vendeve te EQL inflacioni ka rene ne nivelet me te uleta historike. Megjithate, ne presim qe ky trend te kthehet ne drejtim te normave te rritjes se inflacionit gjate gjashtemujorit te dyte te vitit, ""analizon Brezinschek zhvillimet aktuale ne rritjen ekonomike te EQL-se.

Ne fushen e politikes monetare, normat e uleta te inflacionit ne disa vende te Evropes Qendrore dhe Lindore kane shtruar  rrugen per nivele historikisht te uleta te normave te interesit. Ne lidhje me politiken tejet te shtrire monetare te ndjekur nga Banka Qendrore Evropiane (BQE), e cila ka te ngjare te vazhdoje furnizimin e saj bujar me likuiditetit per te ardhmen e parashikueshme, nuk priten  ndryshime ne normat kryesore ne rajonin e EQL deri ne fillim te 2015. Ne Hungari megjithate, cikli i renies ne normat e interesit te cilat eshte pare ne vitet e fundit mund te marre fund ne 2.2 per qind kete vere. Ne te kundert, Raiffeisen Research nuk beson se do te kete me shume rritje te normes ne Rusi, duke qene se banka qendrore e ka nxjerr tymin per ngushtimin e amortizimit te  roubles.

Tregjet reagojne me pak ne konfliktin e  vazhdeshem midis Rusise dhe Ukraines

""Edhe pse nje lehtesim i tensioneve ne kontestin Ukraine-Rusi duket te jete nje perspektive e larget, konflikti eshte i qarte qe ka me pak dhe me pak ndikim ne zhvillimet e tregut ekonomik dhe financiar. Edhe pse tregjet reagojne me pak ne konfliktin, pasiguria e vazhdueshme vazhdon te bllokoj investimet ne rajon. Prandaj na u deshe te ulnim me tej parashikimet tona per rajonin CIS per vitin ne vazhdim dhe aktualisht shohim rritjen e PBB-se prej minus 0.3 per qind ne Rusi dhe minus 7.0 per qind ne Ukraine, ""thote Brezinschek.

Ne anen pozitive, buxheti ruse pritet te marre te ardhura te medha shtese, te cilat mund te lejojne per nje buxhet te balancuar apo edhe nje teprice te vogel me 2014. Arsyeja per kete dinamike pozitive eshte zhvleresimi i RUB, e cila –duke pare tiparet e buxhetit rus (nje pjese e madhe e te ardhurave federale eshte quajtur  ne dollare amerikane nga detyrimet per eksportimin e naftes dhe gazit) - perkthehet ne te ardhura me te larta. Nqs do te shmangen  tensionet e ardhshme politike, Rusia duhet te jete edhe ne gjendje te plotesoj fondin rezerve ne vitin 2014.

Industrite ne fokus: nafta, pasurite e paluajtshme, bankat dhe industrialet

Persa i perket industrive te veçanta, Maurer konsideron kompanite ne rrjedhen e siperme te naftes, sektorin e pasurive te paluajtshme, bankat e perzgjedhura si dhe stoqet industriale interesante. Analisti llogarit se ""rritja e forte e kerkeses per nafte, kostot ne rritje te prodhimit dhe tekat gjeopolitike flasin ne favor te nje gjendje te qendrueshme ne rritje te lehte te çmimeve te naftes. Rezervat e pasurive te paluajtshme ka te ngjare te perfitojne nga stimujt monetare te rinovuara nga BQE. ""RCB rekomandon nje qasje selektive ne sektorin bankar te Evropes Lindore. Ka disa aksione premtuese te cilat lulezojne ne kostot e rrezikut ne renie dhe te ardhurave te mira dinamike, sipas analistit. Ne sektorin industrial, analistet e RCB sugjerojne ato kompani qe jane vleresuar dhe menaxhuar me sukses per  pershpejtimin e performances ekonomike ne Austri dhe Evropen Qendrore dhe Lindore.

 

* * * * *
 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 15 tregjet e rajonit jane mbuluar nga bankat e filialit, pervec kesaj grupi ofrone sherbime te specializuara financiare si ne fushen e leasing-ut, menaxhimit te aseteve, bashkimet dhe blerjet.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 57,000 punonjes te RBI u sherbejne rreth 14.5 milion klienteve nepermjet 3,000 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 60.7  perqind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected]),
Anja KNASS (+43-1-71 707- 5905,  [email protected]) ose Vilma Baçe ( [email protected])
http://www.rbinternational.com http:,//www.rzb.al

* * * * *

Raiffeisen Centrobank eshte nje banke lider austriake e investimeve qe ofron spekter te plote te sherbimeve dhe produkteve qe lidhen me aksione, derivate dhe te te transaksioneve te tregut te kapitalit, si nepermjet burses dhe jashte tregut. Mbeshtetur nga rrjeti i saj  i Raiffeisen Investment, banka ofron ECM dhe M & A sherbime keshillore ne rajonin e EQL, si dhe ne Turqi. Raiffeisen Centrobank eshte nje dege e Raiffeisen Bank International AG.

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni Andrea Pelinka-Kinz (+43-1-51 520-614, andrea.pelinka-Kinz @ rcb.at). http://www.rcb.at