EQL mbetet motori i rritjes Evropiane pavaresisht ngadalesimit


28.9.2012

  • EQL me nje rritje te PBB-se prej 2.4 perqind ne 2012- PBB ne Eurozone tkurret ne minus 0.5 per qind ne 2012
  • Ne drejtim te reformave, EQL kryeson Eurozonen periferike

“Ne jemi deshmitare qe Europa Qendrore dhe Lindore (EQL); e perbere nga rajonet e Europes Qendrore (EQ); Republika Çeke, Sllovenia, Sllovakia dhe Hungaria, nga Europa Jug-Lindore(EJL) Shqiperia, Bosnje Hezegovina, Bullgaria, Kroacia, Rumania dhe Serbia, Shtete e ish-Bashkimit Sovjetik (CIS) Rusia, Ukraina dhe Bjellorusia; ne pergjithesi dhe veçanerisht parate e tyre jane gjithmon e me shume terheqes per investitoret – sidomos krahasuar me Eurozonen dhe Euron” – deklaroi Gunter Deuber, Menaxher i  Kerkimeve per EQL ne Raiffeisen Research, nje njesi e Raiffeisen Bank International AG (RBI). Ai shikon arsyet e ketij zhvillimi ne faktin se qe ne 2009 nje pjese e madhe e shteteve te EQL-se kane levizur me programe masive rregulluese per tu adaptuar me mjedisin e ri financiar ndersa shtetet e Eurozones priten shume gjate. “Nje pike qe kerkon vemendje te veçante eshte renia e shpejte e kerkeses se brendshme, qe ka ndihmuar ne uljen radikale te paqendrueshme te deficitit te llogarise rrjedhese,” sqaroi Deudber dhe e shikon kete permiresim afatgjate si nje mbeshtetje te qendrueshme per tregun fleksibel te punes dhe strukturen e kostos krahasuar me produktivitetin. Analiza thekson se renia e kredise ne Eurozone nuk ka afektuar vendet e EQL-se.

Megjithate, Raiffeisen Research njeh  tendencen drejt nje performance me te dobet ekonomik qe eshte gjithashtu e dukshme ne Europen Qendrore dhe Lindore per shkak te problemeve te rritjes ne nivel global. Ne veçanti, vendet ne Ballkan, Hungaria, Republika Çeke dhe Sllovenia kane qene te gjitha te goditur nga recesioni. ""Rusia, Polonia dhe Sllovakia jane duke bere me mire ne drejtim te rritjes ekonomike, por normat e zgjerimit jane ngadalesuar ne keto vende gjithashtu"" Deuber thekson.

Ne krahasim me Eurozonen, eshte e dukshme  se EQL mbetet ende rajoni i rritjes ne Europe: ne baze te Raiffeisen Research EQL si nje e tere eshte gati per te postuar nje rritje reale te PBB prej 2.4 per qind ne 2012 dhe 2.9 per qind ne vitin 2013. Ne kontrast me kete, PBB ne Eurozone pritet te bjere ne minus 0,5 per qind ne vitin 2012 dhe te postoj vetem norma te moderuara te rritjes prej 0.2 per qind ne vitin 2013.

Elasticitetit Polonise i testuar perseri

Edhe pse ekonomia polake ka te ngjare te vazhdoje arnimin e saj te bute, e cila u be e dukshme kohet e fundit, ne tremujoret qe do te vijne, analistet e RBI-se presin qe ekonomia  te shmang recesionin me nje diference te rehatshme - si ne vitin 2009. Ata parashikojne rritjen e PBB-se ne 2.5 per qind nga viti ne vit si per 2012 ashtu edhe per 2013. ""Eshte e rendesishme te theksohet se Polonia eshte gjithashtu nje performuese e mire ne aspektin e financave publike"", thote Marta Petka-Zagajewska, kryeekonomiste ne Raiffeisen Bank Polska. Se bashku me Gjermanin, Polonia eshte nder ekonomite e pakta te medha europiane me nje treg mjaft likuid te borxhit publik, ku niveli i borxhit publik ne raport me PBB-ne eshte gati ne kulm dhe ku  nje ulje e borxhit publik eshte nje skenar me se i arsyeshem per vitet ne vijim. ""Prandaj, ajo vjen pa surprize se Polonia ishte ne gjendje per te krijuar veten si nje"" strehe te sigurt ""ne nivel rajonal EQL dhe deri ne nje mase te caktuar edhe ne nje nivel me te gjere Europian"", shton ajo.

Ekonomia Austriake terhiqet poshte nga Eurozone

Ekonomia Austriake po paguan gjithashtu çmimin per zhvillimet e mjera ekonomike ne bashkimin e monedhes. Analistet e RBI-se projektojne nje rritje te PBB-se per Austrin prej 1 per qind per 2012 dhe 0.9 per qind per vitin 2013. Ne pergjithesi, ata presin te shohin rritje ekonomike te momentit gjersa  2013 perparon. Ky rezultat e le ende Austrine ne formen me te mire te konsiderueshme se sa eurozona ne teresi.

Analistet e Raiffeisen Research rishikuan parashikimet e tyre te inflacionit per larte nga 2.3 per qind ne 2.5 per qind ne terma vjetore per vitin 2012 dhe per vitin e ardhshem per 2.3 per qind ne terma vjetore (me pare: 2.0 per qind nga viti ne vit). Kjo eshte kryesisht rezultat i rritjes se naftes dhe çmimet e ushqimit, e cila eshte mese e qarte kur shikon çmimet e blerjeve javore te nje konsumatori mesatar.

Korrigjimet e perkohshme per monedhat e EQL perkuan me norma interesi me te uleta

Me fillimin gradual te nje sherim per euron, disa nga monedhat e EQL mund te humbasin terren deri ne fund te vitit 2012. Megjithate, analistet e Raiffeisen e shohin kete si nje nderprerje e perkohshme, siç 2013 duhet te shenohet me rritjen ne  kursin e kembimit, kur ekonomia fillon te ndertoje moment pozitive perseri. Raiffeisen Research pret qe bankat qendrore ne vendet e EQL te lehtesojne politiken monetare dhe shumica e tyre ne kete menyre do te ule normat e interesit. Nje nga qellimet ne kete drejtim eshte gjithashtu te mbeshtese rritjen e kreditimit ne Europen Qendrore dhe Lindore.

Mundesi investimi selektive ne tregjet e kapitalit te EQL

Analistet e Raiffeisen Research e shohin perspektiven per tregun e bonove ne EQL si te nenshtruar disi per tremujorin e para, por me nderhyrjen e BQE-se ne tregjet e bonove qeveritare, levizjet e forte tani duhet te jene perfunduar. ""Si pasoje, ne parashikojme nje rritje te bute ne yield-et per Polonine, Hungarine, Republiken Çeke dhe Rusine"", thote Deuber.

Duke u kthyer ne kapitalet, Deuber pret ende te shikoj disa levizje te ekonomise, por toleranca ne rritje per investime te kapitalit te rrezikut ne tregjet e vendosura duhet te kete gjithashtu nje ndikim te prekshem ne tregjet EQL. Ne afat te shkurter ai rekomandon nje qasje me mbrojtese per tregjet dhe sektoret, e mesem dhe afat-gjate, ai ende sheh shanse te mira per te vazhduar grumbullimin ciklike ne rajonin e EQL. Kjo duhet te jete e dobishme per tregjet me rritje te larte te tilla si Rusia dhe Polonia. Per 3Q Stefan Maxian, Shefi Analiste  ne Raiffeisen Centrobank AG (RCB) shpjegon, ""Ne perballemi me trendet me te dobeta te shitjes, por parashikojme efekte pozitive mbi perfitimit per shkak te monedhes se forte lokale. Sa per 2012, ne parashikojme nje ndryshim ne WIG20  te te ardhurave te grumbulluara minus 12 per qind , e cila perkthehet ne nje indeks P / E e 11. ""Duke pare perpara per 2013, analistet e RCB parashikojne nje trend te sheshte te ardhurave (plus1 per qind). Objektivi yne i indeksit WIG20 per dhjetor 2012 eshte 2.500 pike, e cila nenkupton nje rekomandim ne kete moment. Brenda nje horizonti 12-mujor, indeksi eshte pare ne 2.650 pike. Analistet e RBI-se besojne se mendimi per bonot eshte paksa me negativ ne krahasim me investimet e kapitalit.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 61,000 punonjes te RBI u sherbejne rreth 14.2 milion klienteve nepermjet 3,100 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, kontaktoni Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.kre[email protected]) ose Alexandra Jocham (+43-1-71 707-5627, [email protected]) ose Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected]) http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

* * * * *

Raiffeisen Centrobank AG, Shtepia e kapitalit te Raiffeisen Bank International, eshte udheheqes i investimeve bankar austriake me nje perqendrim te fuqishem ne rajonin e EQL, duke ofruar te gjithe spektrin e sherbimeve dhe produkteve e shoqeruara me te aksioneve, derivatet, dhe transaksionet e kapital, duke perfshire dhe duke perjashtuar bursen. Bazuar ne kete pozicion, banka e specializuar ofron gjithashtu edhe oferta ekskluzive, te bankingut individ privat.

Per informacione te metejshme, kontaktoni Andrea Pelinka-Kinz (+43-1-51 520-614, [email protected]) http://www.rcb.at