Herbert Stepic nderohet me Dekoraten e Arte te Nderit per Sherbime ne Republiken e Austrise


31.1.2012

  • Prezantim nga Presidenti Federal Heinz Fischer me propozimin e Ministres Federale te Financave, Maira Fekter
  • Vleresim per angazhimin nderkombetar te RBI dhe punen kerkimore ne Evropen Qendrore dhe Lindore

 

Sot ne nje ceremoni, Presidenti Federal Austriak, Heinz Fischer i dorezoi Herbert Stepic, Drejtorit Ekzekutiv te Raiffeisen Bank International AG (RBI), Dekoraten e Arte te Nderit per Sherbime ne Republiken e Austrise. Ky dekorim u be mbi propozimin e Ministres Federale te Finances Maria Fekter. Dekorata nderon mbi te gjitha meritat ekonomike te Herbert Stepic ne lidhje me angazhimin nderkombetar dhe punen kerkimore ne Evropen Qendrore dhe Lindore. Kjo pune kontribuoi ne hapjen e fushave te reja te biznesit per bankat lokale dhe nderkombetare sidomos per ato me origjine Austriake. Rajoni vazhdon te ofroje nje potencial rritjeje me te madh se Evropa Perendimore. Gjithashtu, Stepic ka nje kontribut te madh ne pergatitjen e ketij terreni te ri per ekonomine Austriake ne teresi.

Ne fjalimin e tij, Stepic theksoi qe dekorata ishte nje shtyse ne motivimin e tij. Ai tha qe e pranoi ate ne emer te mijera punonjesve te cilet kane treguar nje nivel te larte entuziazmi dhe motivimi pavaresisht klimes se ashper ekonomike aktuale. “Edhe pas 25 vitesh, une e konsideroj veten nje misionar ne Evropen Qendrore dhe Lindore dhe perpiqem ta perçoj pasionin tim per rajonin. Une jam prane njerezve te rajonit dhe deshires se tyre per te krijuar nivelin e prosperitetit qe brezi i prinderve te tyre nuk e ka pasur. Evropa Qendrore dhe Lindore rajoni me rritje i Evropes dhe nje faktor i rendesishem rritjeje per ekonomine e Austrise”, tha Stepic.

Dekorata e Arte e Nderit per Sherbime ne Republiken e Austrise eshte nga dekoratat me te larta Austriake per personat e biznesit.

*****

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke   investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 60,000 punonjes te RBI u sherbjene rreth 13.7 milion klienteve nepermjet 2,900 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]) ose Alexandra Jocham (+43-1-71 707-5627, [email protected]) http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at ose Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected])  www.raiffeisen.al.