Intervistë_Puna në distancë rezultoi produktive


14.2.2021

Valbona Zeneli,

Drejtore e Divizionit të Burimeve Njerëzore,

Raiffeisen Bank Shqipëri

Znj.Valbona Zeneli Drejtore e Divizionit të Burimeve Njerëzore në Raiffeisen Bank Shqipëri, në një intervistë për Revistën Monitor deklaron se bankat ashtu si çdo sektor tjetër u përshtatën me kushtet që imponoi pandemia dhe këtu përfshihej edhe marrja e masave shtesë për distancat, në degët ku punohej, apo përshtatja online aty ku ka pasur mundësi. Sipas Znj. Zeneli banka ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur stafin dhe klientët e saj, duke siguruar gjithashtu vazhdimësinë e biznesit dhe se puna në distancë ka rezultuar produktive.

 

Gati një vit që nga nisja e efekteve të pandemisë në vendin tonë si është organizuar puna e stafit në Raiffeisen Bank, flasim këtu për administratën qendrore?

Raiffesien Bank Shqipëri e kishte filluar që më herët rrugëtimin për ndryshimin e një kulture tradicionale. Kjo do të thotë që pandemia nuk na gjeti totalisht të përgatitur, por kishim hedhur bazat solide për një ndryshim të qëndrueshëm të mënyrës së të punuarit, të diktuar nga vetë koha që po jetonim. Mënyra e re e të punuarit, nuk ishte një frazë e panjohur për stafin tonë. Në këtë kuptim, pandemia veproi si katalizator e përshpejtues për të aplikuar një sistem pune ‘remote’, në kohë rekord. Edhe këtu, si për çdo gjë tjetër, u mbështetëm fort në aftësitë e stafit.. Gjëja më e mirë që arritëm të bënim është të mësojmë nga kjo krizë, të fitojmë përvojë nga kjo mënyrë e re e të jetuarit dhe të zbulojmë kapacitete të reja, të cilat nuk i kishim menduar më parë.

Ne si biznes kemi një përgjegjësi të madhe ndaj klientëve dhe ndaj stafit tonë. Prandaj, u përpoqëm shumë për t’iu ardhur në ndihmë të gjithëve në këtë periudhë të vështirë, duke iu gjendur pranë klientëve tanë, por duke u kujdesur në të njëjtën kohë edhe për sigurinë e shëndetin e tyre. E rëndësishme për ne është gjithashtu të ruanim një ekuilibër mes jetës personale- dhe punës, i cila pati një tronditje gjatë pandemisë.

Jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen ne synojmë të kemi 70% të stafit tonë të punojmë në zyra, dhe pjesa tjetër të punojë në distancë.

 

Sa produktive janë punonjësit në ‘remote’ në raport me punën në zyrë? A vini re diferenca?

Kësaj pyetje iu përgjigjën vetë punonjësit tanë. Gjatë këtij viti kemi aplikuar sondazhe me stafin, specifikisht tre pulse-surveys (anketë) të fokusuar në mënyrën e re të të punuarit dhe të organizimit të punës gjatë pandemisë. 74% e punonjësve, që morën pjesë në sondazh deklaruan se ishin shumë produktivë apo neutralë gjatë punës në distancë. Kjo u vu re edhe në procesin e punës, i cili jo vetëm nuk pati shkëputje por u vu re një tendencë e përgjithshme të bëhej më shumë se sa në kushte normale. Gjithashtu, shpejtësia e reagimit për t’ju përgjigjur punonjësve me mjetet e nevojshme për ta kryer punën me sa me pak pengesa, ishte një faktor që ndikoi pozitivisht në produktivitetin gjatë kësaj periudhe.

 

Studime apo anketa të ndryshme gjatë një viti kanë treguar se efekti i stresit, pesimizmit mbi situatën, depresionit apo frikën ka ndikuar në dëshirën për të punuar. A keni vene re tendencë të kësaj natyre?

 

Ne si kompani e kemi pjesë të pandarë të strategjisë sonë të Burimeve Njerëzore kujdesin për mirëqenien e stafit tonë, si atë fizike ashtu dhe psikologjike. Prej vitesh kemi një program të posaçëm të quajtur “Raiffeisen Wellness” ku në mënyrë periodike organizohen seminare me specialistë të fushave të ndryshme, si, psikologë, fizioterapistë, nutricionistë dhe mjekë të disiplinave të ndryshme, etj., ku stafi ynë në mënyrë interaktive këshillohej dhe ndërgjegjësohej mbi këto fusha.

Gjatë pandemisë, mirëqenia psikologjike e stafit tonë u bë primare dhe ne intensifikuam edhe më shumë këtë program dhe falë komunikimit virtual pjesëmarrja ishte akoma më e gjerë.

Gjithashtu krijuam sistemet e duhura duke ofruar fleksibilitetin e nevojshëm për t’iu dhënë kontroll mbi jetën e tyre personale, për të ndihmuar në menaxhimin e stresit dhe kujdesin për shëndetin mendor. 

Gjatë gjithë kësaj periudhe pandemie stafi u udhëzua të zbatojë në mënyrë strikte protokollet dhe masat e nevojshme për të ruajtur shëndetin e tyre e të kolegëve dhe klientëve duke ofruar të gjithë mjetet dhe lehtësitë e nevojshme si: puna në distancë, pajisja me maska dhe mjete dezinfektuese, respektimi i distancave, dezinfektimi i ambienteve të punës etj. 

 

A keni pasur trajnime stafi në harkun kohor të një viti dhe si i keni organizuar ato (online apo live). Sa efektive kanë qenë?

Përpara COVID-19, në bankë fjala “trajnim” nënkuptonte të mblidheshim në sallat tona të trajnimit. Më pas, brenda një harku shumë të shkurtër kohe na u desh të ndryshonim përqasjen dhe të adaptoheshim me formatin e trajnimeve online (remote). Por, me këtë normalitet të ri një nga sfidat me të cilat u përballëm ishte si të vazhdonim të mbanim nivele të larta angazhimim nga pjesëmarrësit, kur pjesëmarrësit nuk mblidhen fizikisht.

Njësia e Trajnimit dhe Zhvillimit dhe trajnuesit e brendshëm të Bankës dhanë më të mirën e tyre për ta përballuar këtë situatë. Ajo çfarë mësuam nga pandemia është se trajnimet online kërkojnë nivele të larta vetë-motivimi, angazhimi dhe vetë- menaxhimi. Njëkohësisht, në ndihmën tonë erdhën dhe zhvillimet më të fundit teknologjike në platformat ku ofrohet interaktivitet gjatë një trajnimi remote.

Njësia e Trajnimit dhe e Zhvillimit u fokusua në ofrimin dhe pasurimin e platformave ku stafi mund të vetëshërbehet sa u përket nevojave për trajnime.

Na u desh të adaptoheshim në kontekstin e ri dhe kuptuam që të mësuarit është një proces që fillon nga vetë kërkesat e individit. Ja pse koncepti i Self-Learning u bë pjesë e këtij normaliteti të ri.

Gjatë kësaj kohe pandemie, më shumë se kurrë, kuptuam se vetë të mësuarit do të vazhdojë të ndikojë karrierat e gjithsecilit dhe kjo mënyrë alternative e të mësuarit na solli disa përfitime, siç janë:

  • U orientuam më mirë në gjetjen e zgjidhjeve - Punonjësve tanë iu krijua mundësia të mësojnë në mënyre aktive se si të gjejnë zgjidhje situatave të ndryshme dhe jo te presin qe t’ju serviren këto zgjidhje;

  • Kuptuam që është një proces pa stres - Punonjësit kanë mundësi të zgjedhin vetë se çfarë, kur dhe si duan të mësojnë apo zhvillojnë një aftësi;

  • Procesi i të mësuarit bëhet me kuptimplotë – punonjësit kanë një qëllim të qartë mbi pse po mësojnë diçka të re apo pse po trajnohen për një aftësi/proces të ri;

  • Procesi i të mësuarit drejtohet nga kurioziteti – kjo do të thotë qe punonjësit tanë janë dhe më të motivuar për të mësuar sepse janë direkt ata që e drejtojnë të gjithë procesin;

 

A ka rezultuar kjo situate në rritjen e kostove te përgjithshme për burimet njerëzore?

Na është dashur të bëjmë shpenzime shtesë në infrastrukturë në mënyre që të mundësojmë punën virtuale por ne e shohim këtë si një investim afatgjatë, pjesë integrale e strategjisë sonë për të transformuar mënyrën tonë të të punuarit duke kontribuar në krijimin e një kulture dhe mendësie të re.