Politika monetare ne udhekryq


1.7.2014

  •  Zona Euro: inflacion te ulet, por nuk ka rrezik per deflacion
  •  Bankat qendrore: Fed ne frena, BQE godet gazin
  •  EUR / USD: Euro nen presion
  •  Fitimet potenciale te dhena ende ne tregjet e kapitalit
  • Tregjet e kapitalit EM kane mbyllur boshllekun

""E pare nga nje kendveshtrim i pergjithshem PBB e eurozone u rrit me 0.2 per qind ne tremujorin e pare e papritshme  pertej pritjeve tona. Per kete arsye, ne kemi rishikuar parashikimet tona per rritjen e pergjithshme te zones euro per vitin 2014 nga  1,5 ne 1,2 per qind. Megjithate, ne ende shohim nje rritje te lehte  ekonomike per gjysmen e dyte te vitit dhe presim nje kulm ne vitin 2015 ne 2.0 per qind. Ne kete pike ne nuk shohim nje rrezik per deflacion ne zonen e euros. Megjithate, zvogelimi i çmimeve ne ushqime dhe energji kane çuar ne inflacionin e pergjithshem prej 0.5 per qind, qe eshte nen normen baze te 0.8 per qind. Pavaresisht rritjes se ngadalte te normave, inflacioni mesatar do te qendroje ne menyre te konsiderueshme nen objektivin e çmimeve te Bankes Qendrore Evropiane (BQE). Kete vit norma e pritur e inflacionit te eurozones eshte ne 0.8 per qind dhe per vitin 2015 eshte rritur mesatarisht me 1.3 per qind, te cilat jane te dyja ne menyre te qarte nen normen e synuar te BQE qe eshte rreth 2 per qind, por edhe larg nga deflacioni, ""fillon Peter Brezinschek , Drejtor i Raiffeisen Research ne Raiffeisen Bank International AG (RBI) prezantimin mbi ""Strategjite e  tregjeve globale"".

Perkundrazi, presioni i çmimit ne SHBA eshte rritur ne menyre te konsiderueshme qe nga pranvera dhe kishte, si rezultat te drejtperdrejte fuqizimin e tregut te punes, çmimet e konsumit rriten mbi shenjen e 2 per qind qe nga Maji (qoq). Per kete arsye analistet e Raiffeisen Research rishikuan parashikimet e tyre per nivelin e inflacionit ne SHBA te ketij viti nga 1.5 per qind ne 1.9 per qind.

Bankat qendrore: Fed ne frena, BQE godet gazin

Banka Qendrore Federale e SHBA njoftoi ne mbledhjen e saj me 18 qershor nje ulje te metejshme te blerjeve te obligacioneve te saj prej nje shtese prej  USD 10 miliarde ne nje sasi mujore prej 35 miliarde USD ne korrik. Ai me tej ka planifikuar per te ndaluar krejtesisht blerjet e bonove deri ne vjeshte. Megjithate, niveli aktual i normave baze te interesit eshte planifikuar ende te jete i pandryshuar deri ne mes te 2015. ""Ne ende kemi dyshime serioze se Fed mund dhe do te presin aq gjate para se te rrisin normat baze te interesit. Argumenti kryesor i autoriteteve monetare, papunesia e larte,  ka pak  kohe qe eshte bere e  pavlefshme, se ne presim nje pune de facto te plote me nje norme papunesie prej vetem 5.7 per qind ne SHBA per tu rivendosur perseri nga mesi i 2015. Kjo ne kombinim me nje norme inflacioni prej mbi 2 per qind duhet te jete arsye e mjaftueshme per te rritur normat baze te interesit me heret, ""analizon Brezinschek zhvillimet aktuale ne SHBA.

Ne kundershtim me Fed dhe daljen e  saj te planifikuar te politikes monetare ultra-te lirshme, Banka Qendrore Evropiane ka vendosur per nje pakete te tere te masave te tjera. Ne vjeshte, do te ndjeke nje program per blerje te mjeteve te mbeshtetur te  letrave me vlere. Normat baze te interesit de facto kane arritur kufirin me te ulet te mundshem. Nje cikel i ri i rritjes se normave baze te interesit pritet ne fund te vitit 2015, si rrjedhoje normat e interesave negative reale nuk do te jete me e pershtatshme, duke pasur parasysh prtijen per nje ekonomi me te fuqishme.

EUR / USD: Euro nen presion

""Ne mes te Janarit dhe Qershorit kursit i kembimit EUR / USD eshte luhatur midis 1.349 dhe 1,393 sipas parashikimit tone te meparshme te levizjes sideways  brenda nje game historikisht mjaft te ngushte prej rreth 1.35. Megjithate, per fundin e  2014 ne presim qe kursi i kembimit EUR / USD te jete 1.30, se spekulimi i nje rritje me te hershme te normave baze te interesit te SHBA mund te intensifikohet dhe ne kete menyre te bejne presion mbi Euron, "" Brezinschek  jep nje pasqyre te zhvillimit te monedhes.

Diferenca e yield-it midis bonove qeveritare 2-vjeçare gjermane dhe atyre amerikane  vazhdon te jete percaktuesi kryesor i zhvillimit te kursit te kembimit. Ndersa perfitimi i yiled-it  2-vjeçare i bonove te qeverise amerikane jane rritur me vetem rreth 0.5 per qind, ne saje te te dhenave te mira ekonomike, yield-et per koleget e tyre gjermane ne fakt u dobesuan pak. Tregu i bonove qeveritaret te  eurozones eshte ndikuar fuqimisht nga masat e politikes monetare. Norma e penalltise per likuiditet te tepert ne sistemin bankar dhe qasja bujare ne fondet e bankes qendrore eshte nxitja e investimeve te forte ne bono afatshkurtra  qeveritare ne veçanti. Obligacionet qeveritare 2-vjeçare gjermane kane dhene masen e fundit nga BQE, ne thelb nuk ka presion ne rritje, ndersa nje prirje e larte ka vazhduar ne SHBA.

Fitimet potenciale te dhena ende ne tregjet e kapitalit


Tendenca ne rritje, e cila ka filluar per  MSCI World ne Mars 2009, tani ka bere nje rruge mjaft te gjate ne drejtim te kohezgjatjes se saj dhe rritjen e çmimeve (plus 172 per qind ne baze te kthimit total). Krahasuar me mesataren historike (qe nga viti 1969), ne aktualisht vetem shohim nje vleresim te bute mbi-mesataren e  MSCI World  prej 5 per qind. Sipas analisteve te Raiffeisen Research kjo eshte kryesisht per shkak te faktoreve fondamental (rritje te ardhurave, te ardhura te dividentit) dhe vetem nje e katerta per shkak te rritjes se vleresimit. Duke marre nje perspektive afat-gjate, kthimet mesatare nominale te 9 per qind jane regjistruar (mbi 10 vjet, ne terma viti ne vit) ne nivelet aktuale te vleresimit. Per kete arsye, analistet besojne, se cikli aktual ende nuk po vjen ne nje fund, por ne te kunderten eshte ende duke treguar potencial te metejshem te te ardhurave.

 

""Ne nje vleresim teper te thjeshtuar te kthimit, ne shqyrtim te nje norme vjetore te inflacionit prej 2 per qind dhe nje zbritje vjetore prej 2 pike perqindjeje per te reflektuar normat e pergjithshme me te ulet te mundshme ekonomike dhe te rritjes se te ardhurave, ne ende besojme se nje potencial i vertete afatgjate kthimi prej 5 perqind nga viti ne vit perpara  tarifave dhe taksave, eshte realiste, ""hap Veronika Lammer, Drejtor i Kerkimit Sasior dhe Tregjet e Reja ne Raiffeisen Research, opinion e saj ne zhvillimin e tregjeve te kapitalit.
 

""Duke pasur parasysh renien e metejshme te koheve te fundit ne pikepamjen e performances per produktet pa rrezik alternative interesi fiks te investimeve, profili i fitimit ne lidhje me riskun  per kapitalet globale vazhdon te duket terheqes. Kjo eshte edhe me shume rasti, se ne projektojme nje sherim ne aktivitetin ekonomik boteror ne te ardhmen e afert dhe ne kete menyre rritjen e te ardhurave prej rreth 9 per qind te supozuar me konsensus per kete vit duket mjaft bindese per MSCI World,”vazhdon Lammer.

Nga nje perspektive rajonale, MCSI SHBA qendron ne nje drite negative, se vleresimi i saj duket i larte krahasuar me te dyja, te dhenat e saj historike  si dhe me homologet e saj globale. Per kete indeks, perspektivat e kthimit afatgjate jane shume me te paket se te pershkruara me lart, per shkak te uljes te mundshme te vleresimeve afatmesme perspektivat me te uleta te rritjes te ardhurat.


Bazuar ne kete vleresim, megjithate, me shume performance eshte treguar per investitoret strategjike ne rastin e kapitalit evropiane, veçanerisht pasi ka edhe potencial per te ardhurat per tu ringritur. Nje marredhenie edhe me interesante mund te gjendet ne tregjet e ndryshme te kapitalit EM te tilla si Kina. Gjithashtu tregu i kapitalit japoneze eshte me çmim terheqes dhe duhet te perfitojne nga flukset hyrese te fondit te pensionit.

Tregjet e kapitalit EM kane mbyllur boshllekun


""Tregjet e reja kane filluar te permiresohen, siç pritej, dhe perfitojne nga nje stabilizim i pare ekonomik te Kines dhe shpresen per permiresime strukturore ne Indi dhe Brazil. Per kete arsye, ne pame nje performance solide ne javet e fundit, te cilat ne presim qe te vazhdojne "", thote Lammer.

Ne javet e fundit ne tregu kinez i aksioneve ka perfituar nga stabilizimi ekonomik i Republikes Popullore.Indeksi HSCE ka postuar nje fitim prej 7.6 per qind qe nga fillimi i majit, dhe ende permban nje vleresim terheqes ne krahasim me me te zhvilluar dhe EM  te tjera (PER: 7.6). Ne te njejten kohe, rritja e projektuar e te ardhurave prej 4.6 per qind ne nivel vjetor per vitin 2014 eshte gjithashtu edhe  me e ulet se ne vitet e fundit. Megjithate, per tremujorin e trete pritet nje performance e vazhdueshme pozitive, edhe pse ekziston rreziku i luhatshmerise  ne lidhje me pasurite e patundshme dhe tregun financiar.

 

* * * * *
 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 15 tregjet e rajonit jane mbuluar nga bankat e filialit, pervec kesaj grupi ofrone sherbime te specializuara financiare si ne fushen e leasing-ut, menaxhimit te aseteve, bashkimet dhe blerjet.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 58,000 punonjes te RBI u sherbejne rreth 14.5 milion klienteve nepermjet 3,000 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 60.7  perqind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected]),
Anja KNASS (+43-1-71 707- 5905,  [email protected]) ose Vilma Baçe ( [email protected])
http://www.rbinternational.com http:,//www.rzb.al