RBI pret një fitim të konsoliduar prej rreth 585 milionë Euro për gjysmën e parë të vitit


25.7.2017

Vjenë, 25 korrik 2017.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) pret një fitim të konsoliduar prej rreth 365 milionë Euro për tremujorin e dytë të vitit 2017 dhe rreth 585 milionë euro për gjysmën e parë të vitit 2017.

Per me shume informacion mbi lajmin kaloni ne versonin anglisht.