RBI: Rezultatet paraprake 2019


6.2.2020

Fitimi para tatimit u rrit sërish – Rritja e të ardhurave themelore erdhi si pasojë e shtimit të kredisë në të gjithë grupin

  • Fitimi para tatimit u rrit me 1% nga viti në vit, duke shkuar në 1,767 milionë euro, duke arritur një fitim të konsoliduar prej 1,227 milionë euro
  • Të ardhurat neto nga interesi dhe nga komisionet u rriten përkatësisht 8% dhe 7% krahasuar me një vit më parë (e rregulluar sipas shitjeve të biznesit të bankës qendrore në Poloni në 2018)
  • Kreditë konsumatore u rritën me 13% në 2019 kryesisht në zyrat qendrore në Rusi dhe Europën Qendrore.
  • Marzhi neto i interest ishte i qendrueshëm, 2.44%
  • Kostot e riskut mbetën të ulta (0.26% raporti i provigjioneve)
  • Raporti i NPE (non-performing-exposure) u përmirësua në 2.1%
  • Raporti CET1 u rrit në 13.9%
  • Dividenti i propozuar 1.00 euro për aksion, shlyhet në nivelin e 27%

Ju lutemi gjeni versionin e plotë të deklaratës për shtyp në versionin pdf bashkëngjitur këtu.