Rimekembja ekonomike: permiresohen parashikimet


26.9.2013

Viene, 26 Shtator 2013

• Permiresohen parashikimet e GDP per 2013 dhe 2014
• Trendi i Yield-it ndryshon ne SHBA dhe Eurozone
• Tregjet ne Zhvillim te Obligacioneve: Rikuperimi pas shitjeve
• Mjedis i mire per investimet ne burse


“Ne teresi, supozimet tona per muajt e fundit u konfirmuan. Teprica globale e likuiditetit behet me pak e rendesishme duke qene se tregjet e kapitalit fokusohen ne momentin e rritjes. Duke qene se treguesit kryesore u dalluan sakte, permiresimi u shenua qe kur tremujori I dyte filloi te perkthehej gjithashtu ne te dhena me te mira rritjeje.Ne gjithashtu kemi permiresuar parashikimet ton ate GDP per Eurozonen per 2013 dhe 2014”, thote Valentin Hofstätter, Drejtor i Kerkimit te Tregut te Bondeve dhe Valutes ne Raiffeisen Bank International AG, ne nje veshtrim te pergjithshem ne publikimin e fundit per tremujorin e fundit “Strategjite e Tregjeve Globale”. Hofstätter parashikon qe brenda 4-6 tremujoreve te ardhshem ndryshimi ne rritje nder vendet kryesore te Eurozones rreth Gjermanise dhe vendeve periferike do te ulet. . Edhe vende problematike si Spanja, Portugalia dhe Italia, por edhe Franca do te kthehen ne rrugen e rritjes ekonomike modeste.


“Ne vijim ten je frenimi ne tremujorin e trete per shkak te efekteve one-off nga pranvera, skenari yne baze perballet me nje pershpejtim modest te rritjes deri ne fund te 2014. Ky projektim bazohet ne ndikimin ende mbeshtetes te normave te ulta historike te interesit, masave strukturore qe jane marre, presioneve te zbehta nga problemet e lidhura me politikat fiskale dhe permiresimi global ne tregetine boterore. Ne parashikojme qe ky permiresim ekonomik te arrije pikun ne fillim te 2015 dhe si rrjedhim parashikimet e GDP per ate vit do te jene me te larta mesataret ne afat-gjate”, vazhdon Hofstätter. 
 

Trendi i Yield-it ndryshon ne SHBA dhe Eurozone

Pavaresisht njoftimeve te papritura te Fed per te shtyre reduktimin e programit te saj te blerjes se bondeve, eshte thjesht çeshtje kohe se kur do te zbatohet ndryshimi. Aktualisht, analistet e Raiffeisen Research parashikojne reduktimin per Dhjetorin dhe besojne qe do te kete nje ndryshim ne rritje te normave kyçe nga fundi i 2014, si rezultat i nje zhvillimi me pozitiv te normes se papunesise dhe rritjes se GDP. Hofstätter supozon qe Banka Qendrore Evropiane per momentin do te frenoje nje rritje te normave te interesit, por ndoshta do te reagoje ndaj tendencave normalizuese ne vendet e krizes dhe do te filloje gradualisht te rrise normen e saj kryesore te rifinancimit deri ne 2015.

Per Hofstätter ndryshimi relativisht i vogel ne yielde ndermjet SHBA dhe Gjermanise do te vazhdoje te jete gjilpere busulle per trendet ne EUR/USD ne tremujoret qe do te vijne. “Aktualisht dollari amerikan duket te jete teper i lire dhe ne parashikojme qe norma te jete diku tek 1.30 deri ne vjeshten e 2014. Zbutja e tensioneve ne Eurozone sugjeron nje dobesim marzhinal te franges zviceriane ndermjet 1.23 dhe 1.28”.

Hofstätter parashikon qe rritja e yieldit te bondeve ne SHBA dhe Gjermani, e cila u vu re gjate dy muajve te fundit, do te ndaloje vetem perkohesisht. Rritja me e forte ekonomike dhe perspektiva e nje rritjeje te normave kyçe do te çojne ne nje tjeter rritje te yieldeve ne Evrope dhe SHBA gjate vitit qe vjen. Keshtu qe, periudhat afat-gjata duhet ende te shmangen per shkak te terheqjes se parashikueshme (te metejshme) te çmimeve. Kjo vlen gjithashtu edhe per bondet afat-gjata te korporates. Prandaj duhet te preferohen me shume periudhat afat-mesme.


Tregjet ne Zhvillim te Obligacioneve: Rikuperimi pas shitjeve

Nje numer i Tregjeve ne Zhvillim (TZH), qe kohet e fundit u perball me nje presion te forte per zhvleresimin e monedhes, eshte duke treguar nje performance me te perzier rritjeje. ""Edhe pse ne nuk jemi fare afer nga kriza e  viteve '90, ne ende kemi disa vende si India apo Brazili qe kane nevoje per te prezantuar reformat strukturore te qendrueshme ne menyre qe te ruajne potencialin e tyre te rritjes,"" filloi Veronika Lammer, Drejtore e Kerkimit & Tregjeve ne Zhvillim ne Raiffeisen Research, veshtrimin  e saj te pergjithshem per tregjet ne Zhvillim. ""Kina edhe nje here qendron jashte, duke qene se ajo arriti te stabilizoje eksportet e saj dhe rritje me masa stimuluese te fokusuara. Perveç kesaj, jane implementuar rregullimet strukturore si per shembull ulja e mbikapaciteteve. ""

Obligacionet e tregjeve ne zhvillim nga vendet me probleme te llogarive korrente dhe  kerkese te larte te rifinancimit afat-shkurter, si per shembull, Turqia, Afrika e Jugut dhe India, do te vazhdojne te jene te ndjeshme edhe ne vitin 2014 ndaj luhatjeve te monedhes. Pas zhvleresimit te forte gjate javeve te fundit shumica e ketyre monedhave tani jane duke treguar potencial per nje rekuperim. ""Ne pergjithesi, ne qendrojme me rekomandimin tone per fondet ne monedhen vendase te TZH, duke qene se teprica e larte e yield-it  dhe niveli i rishikuar i kursit te kembimit me nje tendence per rritjen e normave te interesit tregojne performance me te mire bondet ne monedha te forta,"" analizon Lammer me tej.


Mjedis i mire per investimet ne burse

""Aktualisht ne kemi nje mjedis te mire per investime ne burse. Te gjitha ekonomite e medha kane hyre ne zonen e rritjes dhe jane te mbeshtetur ende nga nivelet e interesit. Sidomos rezervat evropiane tregojne potencial ne te ardhura dhe zhvillimin e tyre te çmimeve, "" fillon Lammer opinion e saj per tregjet e kapitalit. Ne kete mjedis, analistet e Raiffeisen Research pergjithesisht vleresojne sektoret ciklik te industrise, TI dhe konsumin ciklike si me te pelqyerat.

Jashte Evropes analistet e Raiffeisen Research rekomandojne per blerje ne bursat e tregjeve ne zhvillim ne Kine, Indi dhe Brazili. ""Indeksi kinez HSCE arriti te kaperceje uljet e  saj ne qershor dhe fitoi rreth 20%. Me nje PER  ne 8,4 dhe rritjen e pritshme te fitimeve 12.1% per vitin 2013 ne vazhdojme te vleresojme ate si atraktiv "", thekson Lammer tregjet e aksioneve te PRC. ""Kompanite indiane dhe braziliane duhet te perfitojne nga normat e uleta te kembimit ne periudhen afatmesme, pasi ato kane efekte pozitive mbi konkurrencen e tyre ne tregjet globale"", vazhdon Lammer.

 

                                                               *****
Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 59,000 punonjes te RBI u sherbejne rreth 14.3 milion klienteve nepermjet 3,000 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.
 

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni:Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected] ) ose Anja Knass (+43-1-71 707- 5905,  [email protected]) ose Vilma Baçe ( [email protected] )
http://www.rbinternational.com http://www.rzb.at