Tregjet financiare te Evropes Qendrore dhe Lindore te influencuara nga debati i likuditetit global


4.7.2013

Viene, 4 Korrik 2013


Tregjet financiare te Evropes Qendrore dhe Lindore te influencuara nga debati i likuditetit global

• Rritja e GDP ne 2013, me e dobeta qe nga viti i krizes 2009
• Performance mikse ne bursat e CEE, impakt negative si rezultat i aktivitetit te dobet ekonomik dhe politikes monetare te SHBA
• Pranimi i Kroacise ne BE hap mundesi afat-gjata per bursen e Zagrebit
• Targeti ATX: 2,550 pike deri ne fund te vitit
• Favorite per Austrine dhe EQL: RHI, Flughafen Wien, Lenzing, Netia, Komercni Banka, Egis, Magnit

„Leximet e GDP per tremujorin e pare te 2013 ne Evropen Qendrore dhe Lindore (EQL) ishin teresisht mikes, por trendet negative vendosen tonalitetin e pergjithshem. Ndersa Rumania dhe Hungaria thyen pritshmerite, rezultate zhgenjyese u pane kryesisht ne ekonomite me te medha te rajonit, si Rusia, Ukraina, Polonia dhe Republika Çeke. Ne Austri, rezultati i sheshte ishte ne linje me parashikimet tona. Ne 2013, rritja e GDP ka qene me e dobta qe nga kriza e 2009,” fillon analizen e tij ne publikimin e fundit per tremujorin e trete “Strategjite ne Austri dhe EQL”. Peter Brezinschek, Drejtor i Raiffeisen Research, nje njesi e Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Situata ne EQL nuk ndryshoi shume as ne tremujorin e dyte. Shume nga te dhenat e prodhimit industrial per pranveren tregojne qe aktiviteti eshte ende ne process nivelimi. Treguesit kryesore, gjithsesi jane me te larte ne menyre modeste, duke ushqyer shprese prej nje rritje te vogel ne GDP per pjesen e dyte te vitit. Megjithate, norma rritjeje te moderuara te GDP nuk do te kete deri ne 2014. “Ne kemi ulur projeksionet tona per disa vende si Rusia apo Ukraina, duke e lene rajonin e EQL sin je te tere me nje parashikim per rritje reale te GDP prej rreth 2.3 per qind per vitin e ardhshem, i cili perseri nuk tregon per nje norme potenciale rritjeje. GDP Austriak mund te rritet me 1.5 per qind ne 2014, i mbeshtetur nga eksportet neto dhe konsumi privat si dhe nga situata e dobishme ne Gjermani”, vazhdon Brezinschek.


Austria: taksa me te ulta ndaj pagave qe do te financohen kryesisht nga shkurtimet e shpenzimeve

Duke qene se inflacioni gjithashtu ka rene ne shumicen e vendeve kete vit, (me perjashtim te Rusise dhe Rumanise), perpjekjet per konsolidimin e buxhetit po procedojne ngadale. Ne Austri, fakti qe balancat e buxhetit per 2013 dhe 2014 vleresohen ne me pak se 3 dhe 2 per qind te GDP perkatesisht, vjen si rezultat I rritjes mbi mesataren te te ardhurave, vecanerisht taksa e te ardhures mbi pagen. Te ardhurat gjithashtu mbeshteten nga nje norme mesatare inflacioni prej 1.9 per qind, e cila vazhdon te jete me e larte se inflacioni ne Eurozone.

“Si rrjedhim, reduktimi i taksave mbi pagat, i cili do te jete i nevojshem pas zgjedhjeve sipas opinionit tone, do te duhet te financohet kryesisht nga shkurtimet ne shpenzime ne menyre qe te ruhet imazhi terheqes I Austrise per te bere niznes”, thote Brezinschek ne lidhje me zgjedhjet e ardhshme te pergjithshme qe do te zhvillohen ne Austri ne Shtator.


Presion i mundshem afat-shkurter mbi monedhat ne EQL

Trendi zbrites ne normat e interesit neper rajonin e EQL perfshire ketu edhe Turqine , eshte shoqeruar nje politike monetare shume ekspansive nga Banka Qendrore Evropiane. Reniet ne inflacion do te lejojne renie te metejshme ne normat e interesit deri ne fund te vitit, por keto reduktime ka mundesi te perfundojne ne gjashte muajt ne vazhdim, si rezultat i debatit per likuiditetin global dhe rikthimet e pritshme ne aktivitetin ekonomik dhe inflacion.

“Deri ne pranvere, reniet ne normat e interesit mbeshteteshin ende nga flukse afat-shkurtra kapitali, por ne nje kohe te shkurter keto flukse te “parase se nxehte” ka mundesi te ndryshojne krejtesisht dhe ne kete menyre te gjenerojne presion mbi monedhat ne EQL. Megjithate deri ne fund te vitit, ne projektojme nje kurs kembimi disi me te mire kundrejt euros”, thote Brezinschek.

Tregjet e kapitalit ne EQL goditen nga senmtimenti negative ne Tregjet ne zhvillim

Ndersa reniet ne yielde ne shumicen e bondeve qeveritare ne EQL reflektojne anen pozitive te furnizimit  te  likuiditetit global, tregjet e kapitalit po goditen me teper nga sentimenti negative ne Tregjet ne Zhvillim. Ne veçanti, bursat e medha ne Rusi dhe Poloni jane ndikuar, ndersa Hungaria, Kroacia dhe Rumania munden te ishin tek e zeza qe nga fillimi i vitit. “Diskutimet rreth nje ndryshimi ne politiken e US Fed do te kene nje impakt te demshem edhe ne tregjet e EQL. Fillimisht, tregjet e burses me Rvropen Lindore do te vuajne nepermjet nje perriudhe korrigjimesh, por kushtet me tej do te permiresohen drejt fundit te 2013 duke qene se parashikimet ekonomike fillojne ndricojne”, nenvizon Brezinschek parashikimin e tij per gjysmen e dyte te vitit.


Per bondet qeveritare, impakti negativ i flukseve nderkombetare te kapitalit balancohet kundrejt zhvillimeve pozitive ne normat e brendshme te interesit. Qeveria ruse dhe bondet e korporatave ofrojne potencial atraktiv per kthim ne nje peroudhe prej 3-12 muajsh. Bondet qeveritare Polake dhe Rumune gjithashtu rekomandohen per blerje per nje afat 2-6 muaj.

Pranimi i Kroacise ne BE hap mundesi afat-gjata per bursen e Zagrebit

“Duke avancuar ne rolin e top performer-it ne tremujorin e pare, indeksi kroat CROBEX10, vazhdoi edhe ne te dytin. Bursa po vuan nga nje rritje e dobet kronike duke qene se ekonomia ka ngecur ne renie qe prej 5 vitesh. Per 2013, ne parashikojme nje renie prej 0.5 per qind te GDP”, fillon analizen e tij Brezinschek per vendin me te ri anetar te BE. “Pranimi i Kroacise ne BE pa dyshim ofron mundesi te reja dhe afat-gjata per bursen e Zagrebit. Nje permiresim ne perceptimin e riskut te Kroacise se bashku me pershpejtimin procesit te konvergjences ndoshta do te jape frute ne afat-gjate ne formen e hyrjeve te rritura te kapitalit nga jashte. Megjithate, keto faktore pozitive nuk kane ende impakt.

Targeti ATX : 2,330 pike deri ne fund te Shtatorit; 2,550 pike deri ne fund te vitit

Analistet e Raiffeisen Centrobank (RCB) parashikojne tregun Austriak te kapitalit si dhe bursat ne EQL te levizin anash gjate muajve te veres. Targeti ATX pritet te 2,330 pike deri ne fund te Shtatorit, duke korresponduar me nje rritje prej 5 per qind ne tremujorin e trete. Deri ne fund te vitit, dinamika do te grumbulloje me shume moment duke e cuar indkesin Austriak deri ne 2,550 pike.

predict the Austrian capital market as well as stock exchanges in CEE to move sideways over the summer months. The ATX target by the end of September is expected to be 2,330 points, corresponding to an increase of approximately 5 per cent in the third quarter. By the end of the year, the dynamic should gain even more momentum, taking the leading Austrian index to 2,550 points.

Duke marre parasysh parashikimet per rritje kaotike ne |Evrope, kompanite austriake zbatuan aktivitetet e tyre ne tregje me rritje si Azia dhe Amerika e Jugut si dhe ne SHBA. RHI, voestalpine, Semperit, Palfinger dhe Lenzing jane nga ato kompani qe gjenerojne xhirot me te larta ne Tregjet ne Zhvillim.

Favorite per Austrine dhe EQL: RHI, Flughafen Wien, Lenzing, Netia, Komercni Banka, Egis, Magnit

RHI, Flughafen Wien dhe Lenzing shikohen si favorite ne kapitalet Astriake nga ekpi i researchit ne RCB. Vleresimi pozitiv i RHI bazohet ende ne zgjerimin e numrit te vendeve te prodhimit ne tregjet ne zhvillim (BRIC, SHBA) si dhe ne efektet pozitive te gjeneruara nga integrim me i larte. Favourite te tjera jane Flughafen Wien, Lenzing, Netia, Komercni Banka, Egis, Magnit


* * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. Ne Evropen Qendrore dhe Lindore, RBI operon me nje rrjet te gjere bankash filiale, kompani leasing dhe dhe nje sere institucionesh qe ofrojne sherbime te specializuara financiare ne 17 tregje.
RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.
Ne total, rreth 61,000 punonjes te RBI u sherbjene rreth 14.1 milion klienteve nepermjet 3,100 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.
RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 78.5 per qind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.
Per informacione te metejshme, kontaktoni Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, [email protected]) ose Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 7076055,[email protected]), ose Vilma Baçe (0 68 20 96 0 13, [email protected]) http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at