Inflacioni nuk e ka ulur kërkesën për kredi


9.5.2022

Intervista e zj. Vilma Baçe për “Monitor Brief Insight”, ku u shpreh se inflacioni ende nuk ka patur ndikim të qënësishëm në kërkesën për kredi për zonën Retail.