Njoftim për klientët! 13-16 Mars 2020


12.3.2020

Të nderuar klientë!

Dëshirojmë t’ju njoftojmë se dega do të jetë e mbyllur ditën nga data 13 deri në 16 Mars.

Gjithashtu dëshirojmë t’ju njoftojmë se në vazhdim, Raiffeisen Bank është e angazhuar të aktivizojë të gjitha masat e mundshme për të siguruar mbarëvajtjen e plotë të Shërbimeve Bankare dhe në të njëjtën kohë për të mbrojtur klientët dhe punonjësit e saj.

Për këtë arsye kemi vendosur të zbatojmë disa masa të cilat shërbejnë si masa parandaluese.

  • KUFIZIM NË NUMRIN E KLIENTËVE NË DEGË
  • PËRDORIM I DETYRUESHËM I DOREZAVE NJËPËRDORIMSHE: për të gjithë punonjësit të cilët kryejnë veprime me kartmonedha dhe monedha.
  • MJETE DEZINFEKTUESE për të gjithë punonjësit.
  • PASTRIMI i të gjitha ambjenteve fizike të bankës dhe dezinfektimit ditor.
  • MBAJTJA E DISTANCËS: në të gjitha pozicionet e ofrimit të shërbimit të klientëve të bankës distanca minimale midis vendit të punës të çdo punonjësi do të jetë jo më pak se 1.5 metra.

Gjithashtu, me respekt ju kërkojmë të gjithë klientëve tanë të sillen në përputhje me masat e nevojshme për të mbrojtur njëri tjetrin duke:

  • RESPEKTUAR DISTANCËN E SIGURISË TË SHËNUAR ME SHIRITAT E VERDHË: Nëse e keni të domosdoshëm shërbimin në degë ju lutemi të respektoni distancën nga ndaj njëri tjetrit.
  • RUAJTUR DISTANCËN E DUHUR NGA NJËRI- TJETRI

 

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!