RBI: Fokusi në energjin e rinovueshme, mbyllet centrali me qymyr


16.3.2021

Vjenë,

Raiffeisen Bank International (RBI) është e përkushtuar për të promovuar teknologji miqësore me mjedisin dhe do të përqendrohet edhe më shumë në energjinë e rinovueshme në të ardhmen. Objektivi i orientimit strategjik është të zgjerojë ekspozimin e kredisë kryesisht në fushën e teknologjive të erës dhe diellit, të cilat kanë përfituar fuqimisht nga progresi teknologjik i viteve të fundit...deklaratën e plotë e gjeni ne variantin anglisht duke klikuar këtu.