Zhvillimet divergjente te politikave ekonomike dhe monetare ne te dy anet e Oqeanit Atlantik


25.9.2014

  • Zona Euro: Rritja ekonomike vuan nga mungesa e reformave dhe konflikteve gjeopolitike
  • Bankat Qendrore: Fed fillon rritjen e normes  ne vitin 2015, BQE mbetet e shtrire
  • EUR / USD: dollari mbetet ne ngritje
  • Tregu global i kapitalit ende ne periudhe zgjerimi
  • Alokimi i aseteve: kapitalet mbeten forma me terheqese e investimeve

"Per shkak te treguesve kryesore te ulet dhe konfliktit ne vazhdim mes Rusise dhe Ukraines, duhet ta ulnim ndjeshem parashikimin tone per rritjen e pergjithshme ekonomike ne zonen e euros qe nga parashikimi yne i fundit  ne qershor nga 1,2 ne 0,8 per qind per vitin 2014 dhe prej 2.0 ne 1.6 per qind per 2015.
Ne SHBA, ne te kunderten, rritja mbi mesataren per dy vitet e ardhshme eshte pak a shume e sigurt. Per rrjedhoje, zhvillimi i normave te inflacionit eshte mjaft e ndryshme. Ndersa norma e inflacionit ne SHBA pritet te rritet nga norma aktuale rreth 2 per qind drejt 2.5 per qind, norma e rritjes se çmimeve ne zonen e euros do te jete nen 1 per qind per pjesen me te madhe te vitit te ardhshem. Sipas ketij skenari, duken shmangie te konsiderueshme nga vende te veçanta, si per shembull, Gjermani apo Austri, "fillon Valentin Hofstätter, Drejtor i Tregut te Obligacionit & Kerkime Valutore ne Raiffeisen Bank International AG (RBI) prezantimin e tremujorit te katert" Strategjite e Tregjeve Globale".

 

Nderkohe qe tensionet gjeopolitike jane intensifikuar qe prej veres, ata jane vetem pak pergjegjes per zhvillime jopozitive te te dhenave ekonomike ne Evrope deri tani. Para se gjithash, eshte mungesa e vullnetit per te ndermarre reforma ne disa vende, kryesisht Franca dhe Italia, dhe pasigurite dhe perspektivat me te kujdesshme kompanive, te cilat kane cuar ne ngadalesim te investimeve ne uzina dhe makineri. "Eshte per t'u theksuar ne kete kontekst, se destinacionet me te rendesishme te eksportit te zones euro, veçanerisht SHBA, tregojne nje dinamike rritjeje te permiresuar. Prandaj,  renia aktuale e eksportit ne Rusi per shkak te sanksioneve ekonomike jane te menaxhueshme. Megjithate, nje pershkallezim i metejshem ushtarak dhe / ose nje embargo tregtare  mund ta beje Eurozonen te shkoje ne recesion - komenton Hofstetter mbi konfliktin mes Rusise dhe Ukraines.

Bankat Qendrore: Fed fillon rritjen e normes ne vitin 2015, BQE mbetet e shtrire

Ekspertet e Raiffeisen Research jane ende duke pritur qe Rezerva Federale e SHBA-(FED) do te duhet te vazhdoje te forcoje percaktimet e saj lidhur me kohen dhe ne masen e rritjes se ardhshme te normes baze. Aktualisht ata nuk e mendojne qe pritshmerite qe Fed do te rrisin normat kyçe perpara mesit te 2015, te faktoruar mjaftueshem ne çmimet e obligacioneve. Ne kombinim me permiresimin e ekonomise, kjo do te çoje ne nje rritje te konsiderueshme te yield-it (dhe renia e çmimeve perkatese) per obligacionet e qeverise amerikane. Kjo renie e çmimeve ne obligacionet e qeverise amerikane eshte nje argument i perkohshem per terheqjen e kapitaleve. Megjithate, ne nje perspektive me afatgjate,  obligacionet e qeverise do te ofrojne rendimente me te larta se dividenteve te  yield-eve te paster nga kapitalet e SHBA.

"Edhe pse ne fillim te ketij viti pritej nje rritje me e  madhe per zonen e euros, Banka Qendrore Evropiane (BQE), menaxhoi pasqyrat e saj dhe me vone njoftoi lehtesimin e masave per te percaktuara impulse kryesore. Ne presim qe BQE te vazhdoje te mbeshtese mjedisin e likuiditetit ne perfitim te tregjeve te aksioneve. Ne SHBA, te dhenat pozitive te rritjes ekonomike do te çojne ne nje zhvillim tjeter. Deri me 2016, ne nuk presim qe BQE te zbute aksesin e lehte ndaj likuiditetit dhe as te rrise normat kyçe, "analizon Hofstetter me tej. Prandaj, çmimi per Eurobonde afat-shkurtra vazhdon te mbeshtetet i mire, ndersa eurobondet afatgjata do te shohin nje ndikim negativ me çmimet ne renie nga tregjet e bonove amerikane ne te gjithe rrjedhen e 2015.

EUR / USD: dollari mbetet ne rritje

Diferenciali i yield-it mes bonove qeveritare gjermane dhe amerikane 2-vjeçare - nje pasqyrim i opinioneve te ndryshme mbi normat kryesore - vazhdon te jete percaktuesi kryesor i zhvillimit te kursit te kembimit EUR / USD. Qe nga mesi i vitit, diferencial i yield-it eshte zgjeruar ne favor te USD.

"Per tremujoret e tjere te ardhshem, ne presim qe politikat monetare aktuale divergjente te Fed dhe BQE-se te vazhdoje dhe te intensifikohet. Me rritjen e normave baze ne SHBA, yield-i per obligacionet e qeverise 2-vjeçare do te vazhdoje te rriten. Per shkak te masave te fundit te Bankes Qendrore Evropiane, interesat afatshkurtra ne zonen e euros nuk kane praktikisht asnje potencial. Per kete arsye, nje pasoje logjike do te ishte nje zhvleresim i metejshem i euros ndaj dollarit ne muajt e ardhshem. Per fund vitin e 2014, ne presim nje kurs kembimi EUR / USD prej 1.26. Per vazhdimin ne vitin 2015 ne jemi duke pritur nje norme EUR / USD nen 1.20, - thote Hofstetter.

Tregu global i kapitalit ende ne periudhe zgjerimi

Likuiditeti i tepruar ne vitet e fundit u iniciua nga  normat e uleta dhe lehtesimi ne aspektin sasior nga ana e bankave qendrore, eshte forca kryesore shtytese ne "kerkimin per yield" qe sot i ben disa komentues te tregut te paralajmerojne per nje shperthim te ""flluskes"". Ne fakt, qeverite e Evropes dhe tregu i bondeve te korporatave duket tashme i shtrenjte duke patur parasysh yield-in teper te ulet. Por nuk duhet te harrojme qe ky ekstrem eshte nje reflektim i mjedisit aktual makroekonomik qe parashikon nje rritje te ulet dhe nje inflacion marxhinal per nje periudhe me te gjate kohe.

Situata eshte e ndryshme per kapitalet. Ketu, argumenti per ekzagjerimin eshte mbeshtetur nga fakti qe NYSE, e matur nga GDP-ja nominale,po merr tashme pjese ne nje shkalle te ngjashme ne burse, me borxh kapitali si ne vitin 1999 dhe 2007.

Gjithashtu, aktivitetet emetuese ne tregje kane rene ndjeshem. Ne kete kontekst, mega IPO e tregtueit online kinez Alibaba mund te shihet si nje sinjal paralajmerues.

Globalisht, pritet nje vit me i fuqishem per IPO-t, edhe pse nivelet aktuale jane shume larg nga ato qe jane shenuar ne vitet e meparshme.  Vellimi global per aktivitetet M&A jane rritur ndjeshem per shkak te kushteve te favorshme te financimit dhe ""boshlleqeve"" ne taksa, por konsiderohet nen vellimin e viteve te bum-it.

Nje argument kunder ekzagjerimit eshte ende vleresimi i moderuar i tregjeve te kapitalit. Standarti global MSCI World eshte shume pak me i larte sesa mesatarja historike dhe  per pasoje shume me e ulet se piku i meparshem i ciklit.

Duhet te theksohet vleresimi aktraktiv i tregut te kapitalit europian ne krahasim me homologjet amerikane. Indekset e tregut te madh evropian te dividenteve nga 3 ne 3.5 per qind jane perseri me te larta sesa yield-i i korporatave ne kete shkalle investimi. Por gjithashtu edhe tregjet si Japonia apo Tregjet ne Zhvillim nuk jane teper te shtrenjte, flet Veronika Lammer, Shefe e Kerkimeve Kuantike dhe Tregjeve ne Zhvillim, lidhur me perspektimin e zhvillimit te tregjeve te kapitlait global. 

Zhvillimi i fitimit nga kompanite Evropiane perfiton nga dobesimi i Euros dhe renia e njekohshme e cmimeve te naftes.

Ne kombinim me politiken monetare ekspansive te ECB-se, kjo do te coje ne nje performance te larte. Por gjithashtu investimet ne tregjet e kapitaleve evropiane mbeten interesane per shkak te zhvillimit dinamik te rritjes se brendshme dhe parahsikimet per fitimet nga valuta nga fuqizimi i pritshem i dollarit.

Per ta permbledhur, ne mendojme se nuk mund te flasim ende per nje ekzagjerim te tregut te kapitalit. Por duket se tendenca ne rritje ka arritur tashme fazen e maturimit dhe periudha te forta korrigjimi  mund te ndodhin perkohesisht" vazhdon Lammer.

Alokimi i aseteve: kapitalet mbeten forma me terheqese e investimeve

"Portofoli yne per tremujorin e katert te vitit 2014 mbetet i pandryshuar me 53 per qind ne segmentin e kapitalit, 42 per qind ne segmentin e bonove dhe 5 per qind ne pasuri te patundshme" - shpjegon Lammer. Arsyet e mbipeshes ne segmentin e kapitalit jane çmimi ende i moderuar nga tregjet e kapitalit, lehtesimi i metejshem monetare ne zonen e euros, si dhe permiresimi i vazhdueshem i pritur i ekonomise ne SHBA dhe Evrope.

"Brenda segmentit te  kapitalit, ne vazhdojme te perqendrohemi ne Evrope dhe SHBA, por edhe Japonia dhe disa EM te zgjedhur. Ne segmentin e bonove, ne kemi ulur pjesen e obligacioneve te qeverise evropiane ne favor per obligacionet e qeverise amerikane, te cilat se bashku ende perbejne me shume se gjysmen e te gjithe portofolit. Perveç kesaj, ne sugjerojme perzierjen ne obligacione qeveritare te EQL, eurobonove dhe obligacioneve te korporatave te euros", perfundon Lammer.

                           *****

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i perket si Austrise, ku eshte nje korporate dhe banke investimi lider, ashtu edhe Evropes Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 15 tregjet e rajonit jane mbuluar nga bankat e filialit, pervec kesaj grupi ofrone sherbime te specializuara financiare si ne fushen e leasing-ut, menaxhimit te aseteve, bashkimet dhe blerjet.

RBI eshte e vetmja banke Austriake me prezence ne qendrat financiare boterore ne Azi, nje tjeter zone gjeografike kjo ne fokus e Grupit.

Ne total, rreth 56,000 punonjes te RBI u sherbejne rreth 14.6 milion klienteve nepermjet 2,900 njesish biznesi, shumica e te cilave ndodhen ne Evropen Qendrore dhe Lindore.

RBI eshte nje filial plotesisht i konsoliduar i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB zoteron ne menyre indirekte 60.7  perqind te aksioneve dhe pjesa tjeter eshte e lire. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. RZB eshte institucioni qendror i Grupit Bankar Austriak Raiffeisen, grupi me i madh bankar ne vend, dhe sherben si zyre qendrore e grupit per te gjithe Grupin RZB, perfshire RBI.

Per informacione te metejshme, ju lutem kontaktoni:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected]),
Anja Knass (+43-1-71 707-5905, [email protected]).

http://www.rbinternational.com, ose Viola Smaja ( [email protected]) http://www.rbinternational.com http:,//www.rzb.al