Çdo muaj fitues

Si të bëhesh pjesëmarrës në lojën promocionale?

 

1- Hyr të paktën njëherë në Raiffeisen ON përgjatë muajit

2- Kryej një blerje me kartën tënde të debitit në POS online ose fizik

 

Fare thjesht mund të bëhesh fitues

 

Çdo muaj do të dhurohen:

•10 kupona për blerje në grupin Balfin me vlerë 10,000 lekë

•2 Apple iPad 9

•1 Samsung Galaxy S21+

Kliko këtu për të lexuar rregulloren e lojës promocionale.

Nuk je klient i Raiffeisen Bank?

 

Nis aplikimin online për llogari tani. 

 

event_ntb

Pyetjet më të shpeshta

+

Nevojitet të paktën nje hyrje e suksesshme në Raiffeisen ON mobile, si dhe kryerja e suksesshme e nje transaksioni me kartë debiti Visa ose MasterCard në pikë shitje POS (përfshirë pagesat në Internet) brenda dhe jashtë vendit.

+

Jo. Çdo muaj do të krijohet një bazë të dhënash me të gjithë klientët që plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e shorteut. Fituesit e lojës promocionale do të përcaktohen me një përzgjedhje të rastësisshme, nëpërmjet një programi kompjuterik.

+

Fituesit do të njoftohen me telefonatë ose e-mail nga ana e Bankës, duke ju referuar numrit të telefonit dhe adresës elektronike që klienti ka regjistruar në sistemet e Raiffeisen Bank.

+

Klienti fitues duhet të zgjedhë se ku do të tërheqë cmimin gjatë telefonatës që do ketë me përfaqësuesin e Raiffeisen Bank

+

Nëse klienti fitues nuk paraqitet në adresen e perzgjedhur nga vete klienti brenda datës 25 (njëzet e pesë) të muajit që hidhet shorteu, humb të drejtën e përfitimit te çmimit. Bankës i lind e drejta t’ia kalojë çmimin klientit tjetër të përzgjedhur si fitues.

+

Po. Klientët fitues nuk përjashtohen nga pjesëmarrja dhe fitimi në lojën promocionale në muajt pasardhës, për sa kohë plotësojnë kushtet e pjesëmarrjes në lojën promocionale dhe në atë muaj.

+

Jo. Klientët që do të jenë pjesë e kësaj loje promocionale nuk kanë kosto shtesë për pjesëmarrjen në këtë promocion.

Faqet më të vizituara