Depozitime Cash tek Posta Shqiptare

Depozitime Cash tek Posta Shqiptare

Raiffeisen Bank dhe Posta Shqiptare po bashkëpunojnë për të rritur shërbimet kundrejt klientëve të bankës, Individë dhe Biznese të Vogla.

Çdo klient i bankës Individ ose Biznes i Vogël,mund të kryejë Depozitime Cash në llogaritë e tij ose klientëve të tjerë në 31 Zyra të Postës Shqiptare.

 

Veçoritë e shërbimit të ri për Depozitime Cash janë:

  • Depozitim në llogaritë tuaja personale ose të biznesit tuaj në LEK dhe EURO
  • Depozitim në llogaritë e klientëve të tjerë të bankës Individ ose Biznese të Vogla
  • Klienti i cili paraqitet tek zyrat postare për të kryer një depozitim, duhet të jetë paraprakisht një klient i bankës
  • Llogaritë pranë Bankës do të kreditohen në kohë reale gjate procesit të depozitimeve Cash nga zyrat e Postës
  • Shuma maksimale që lejohet për të depozituar është 999.999 Lekë për transaksion ose ekuivalenti i kësaj shume në EUR

Lista e zyrave të Postës Shqiptare ku ofrohet shërbimi i depozitimit cash.

Faqet më të vizituara