Kursi Valutor

Me poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valuator të përditësuar në Bankën Raiffeisen.

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.


Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

98.2

104.2

Monedha Evropiane

EUR

119.9

125.9

Dollar Kanadez

CAD

80.6

86.6

Frange Zviceriane

CHF

109.25

115.25

Paundi Britanik

GBP

139.7

145.7

Dollar Australian

AUD

75.55

81.55

Korone Suedeze

SEK

5.15

19.15

Korone Norvegjeze

NOK

5.3

19.3

Korone Daneze

DKK

9.5

23.5

Yen Japonez

JPY

0.6265

1.2265


Per shumat EUR 10,000 - 49,999
Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

99.7

102.7

Monedha Evropiane

EUR

121.4

124.4

Dollar Kanadez

CAD

82.1

85.1

Frange Zviceriane

CHF

110.75

113.75

Paundi Britanik

GBP

141.2

144.2

Dollar Australian

AUD

77.05

80.05

Korone Suedeze

SEK

5.15

19.15

Korone Norvegjeze

NOK

5.3

19.3

Korone Daneze

DKK

9.5

23.5

Yen Japonez

JPY

0.7765

1.0765

*Për klientët Individë Standart, Individë Premium dhe Biznese Mikro aplikohen kurset sipas shumave në tabela.
*Për shuma mbi 50,000 EUR ofrohet kurs preferencial.
*Për klientët Biznese Korporatë dhe SE ofrohet kurs preferencial në varësi të kërkesës.