Kursi Valutor

Me poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valuator të përditësuar në Bankën Raiffeisen.

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.


Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

111.2

121.2

Monedha Evropiane

EUR

122.6

132.6

Dollar Kanadez

CAD

77.15

87.15

Frange Zviceriane

CHF

115.15

125.15

Paundi Britanik

GBP

139.1

149.1

Dollar Australian

AUD

65.7

75.7

Korone Suedeze

SEK

4.6

18.6

Korone Norvegjeze

NOK

4.22

18.22

Korone Daneze

DKK

10.04

24.04

Yen Japonez

JPY

0.5828

1.5828


Per shumat EUR 10,000 - 49,999
Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

112.2

120.2

Monedha Evropiane

EUR

123.6

131.6

Dollar Kanadez

CAD

78.15

86.15

Frange Zviceriane

CHF

116.15

124.15

Paundi Britanik

GBP

140.1

148.1

Dollar Australian

AUD

66.7

74.7

Korone Suedeze

SEK

4.6

18.6

Korone Norvegjeze

NOK

4.22

18.22

Korone Daneze

DKK

10.04

24.04

Yen Japonez

JPY

0.6828

1.4828

*Për klientët Individë Standart, Individë Premium dhe Biznese Mikro aplikohen kurset sipas shumave në tabela.
*Për shuma mbi 50,000 EUR ofrohet kurs preferencial.
*Për klientët Biznese Korporatë dhe SE ofrohet kurs preferencial në varësi të kërkesës.