Kursi Valutor

Me poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valuator të përditësuar në Bankën Raiffeisen.

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.


Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

100.8

106.8

Monedha Evropiane

EUR

120.8

126.8

Dollar Kanadez

CAD

76.8

82.8

Frange Zviceriane

CHF

111.55

117.55

Paundi Britanik

GBP

135.7

141.7

Dollar Australian

AUD

73.5

79.5

Korone Suedeze

SEK

5.2

19.2

Korone Norvegjeze

NOK

4.7

18.7

Korone Daneze

DKK

9.65

23.65

Yen Japonez

JPY

0.6975

1.2975


Per shumat EUR 10,000 - 49,999
Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

102.3

105.3

Monedha Evropiane

EUR

122.3

125.3

Dollar Kanadez

CAD

78.3

81.3

Frange Zviceriane

CHF

113.05

116.05

Paundi Britanik

GBP

137.2

140.2

Dollar Australian

AUD

75

78

Korone Suedeze

SEK

5.2

19.2

Korone Norvegjeze

NOK

4.7

18.7

Korone Daneze

DKK

9.65

23.65

Yen Japonez

JPY

0.8475

1.1475

*Për klientët Individë Standart, Individë Premium dhe Biznese Mikro aplikohen kurset sipas shumave në tabela.
*Për shuma mbi 50,000 EUR ofrohet kurs preferencial.
*Për klientët Biznese Korporatë dhe SE ofrohet kurs preferencial në varësi të kërkesës.