Kursi Valutor

Me poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valuator të përditësuar në Bankën Raiffeisen.

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.


Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

98.6

104.6

Monedha Evropiane

EUR

120.7

126.7

Dollar Kanadez

CAD

78.25

84.25

Frange Zviceriane

CHF

109.15

115.15

Paundi Britanik

GBP

140.6

146.6

Dollar Australian

AUD

78

84

Korone Suedeze

SEK

5.3

19.3

Korone Norvegjeze

NOK

5.15

19.15

Korone Daneze

DKK

9.65

23.65

Yen Japonez

JPY

0.6585

1.2585


Per shumat EUR 10,000 - 49,999
Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

100.1

103.1

Monedha Evropiane

EUR

122.2

125.2

Dollar Kanadez

CAD

79.75

82.75

Frange Zviceriane

CHF

110.65

113.65

Paundi Britanik

GBP

142.1

145.1

Dollar Australian

AUD

79.5

82.5

Korone Suedeze

SEK

5.3

19.3

Korone Norvegjeze

NOK

5.15

19.15

Korone Daneze

DKK

9.65

23.65

Yen Japonez

JPY

0.8085

1.1085

*Për klientët Individë Standart, Individë Premium dhe Biznese Mikro aplikohen kurset sipas shumave në tabela.
*Për shuma mbi 50,000 EUR ofrohet kurs preferencial.
*Për klientët Biznese Korporatë dhe SE ofrohet kurs preferencial në varësi të kërkesës.