Kursi Valutor

Me poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valuator të përditësuar në Bankën Raiffeisen.

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.


Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

97.3

103.3

Monedha Evropiane

EUR

104.6

110.6

Dollar Kanadez

CAD

72.1

78.1

Frange Zviceriane

CHF

108.4

114.4

Paundi Britanik

GBP

122.25

128.25

Dollar Australian

AUD

64.1

70.1

Korone Suedeze

SEK

2.3

16.3

Korone Norvegjeze

NOK

2.15

16.15

Korone Daneze

DKK

7.5

21.5

Yen Japonez

JPY

0.4225

1.0225


Per shumat EUR 10,000 - 49,999
Lloji i monedhave
Kodi
Banka Blen
Banka Shet

Dollar Amerikan

USD

98.8

101.8

Monedha Evropiane

EUR

106.1

109.1

Dollar Kanadez

CAD

73.6

76.6

Frange Zviceriane

CHF

109.9

112.9

Paundi Britanik

GBP

123.75

126.75

Dollar Australian

AUD

65.6

68.6

Korone Suedeze

SEK

2.3

16.3

Korone Norvegjeze

NOK

2.15

16.15

Korone Daneze

DKK

7.5

21.5

Yen Japonez

JPY

0.5725

0.8725

*Për klientët Individë Standart, Individë Premium dhe Biznese Mikro aplikohen kurset sipas shumave në tabela.
*Për shuma mbi 50,000 EUR ofrohet kurs preferencial.
*Për klientët Biznese Korporatë dhe SE ofrohet kurs preferencial në varësi të kërkesës.