FAQ’S Kredi për Blerje Shtëpie

Gjeni ketu përgjigjjen e pyetjeve më të shpeshta nga klientët dhe nese keni pyetje të tjera, drejtohuni te :

 

  • Dega më e afërt e Raiffeisen Bank
  • Numri i telefonit: 00355 4 2381 381
  • Adresa e emailit: [email protected] 

Pyetjet më të shpeshta

+

Po, ju mund të merrni kredi pa qenë nevoja për bashkëkredimarrës nëse të ardhurat tuaja janë të mjaftueshme për këstin e kredisë dhe nëse statusi juaj është i/ e pamartuar

+

Po, ju mund të merrni kredi për të blerë një shtëpi qe ende nuk ka përfunduar, duke sjellë si kolateral një tjeter pronë, mjafton që vlera e saj  të mbulojë shumën e kredisë sipas kushteve në fuqi të Bankës

+

Për t’u financuar me kredi për blerje shtëpie, përvec lënies së pronës si kolateral,  ju    duhet të jeni në mardhënie pune dhe të keni të ardhura të siguruara nga punësimi të cilat mbulojne këstin sipas kushteve në fuqi të Bankës. Nëse prona që po blihet është e hipotekuar, atëherë duhet të lihet kjo pronë si kolateral dhe jo pronë tjetër

+

Shuma e kredisë varet nga disa faktorë që lidhen kryesisht me mundësine e ri-pagimit të krediseë dhe me afatin e kredisë. Banka aplikon shuma maksimale  në varësi të llojit të klientit Banka financon deri në 100% të vlerës së shtëpisë që po blihet

+

 Po, mjafton që dhe shtëpia dhe garazhi të ndodhen në të njejtin pallat ose kompleks banimi

+

Po, nëse shtëpia që do të blini është e pahipotekuar, ju mund të silni si kolateral një tjetër pronë, mjafton të jete e llojit apartament banimi apo vilë

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara