FAQ’S për Kredi Konsumatore me Hipotekë

Gjeni ketu përgjigjjen e pyetjeve më të shpeshta nga klientët dhe nese keni pyetje të tjera, drejtohuni te :

 

  • Dega më e afërt e Raiffeisen Bank
  • Numri i telefonit: 00355 4 2381 381
  • Adresa e emailit: [email protected] 

Pyetjet më të shpeshta

+

Ju mund të financoheni për Kredi Konsumatore me Hipotekë, duke patur të ardhuara të siguruara nga punësimi dhe duke patur një pronë që do të lihet si kolateral për  bankën    

+

Shuma e kredisë varet nga disa faktorë që lidhen kryesisht me mundësine e ri-pagimit të kredisë, me afatin e kredisë dhe shumën maksimale që Banka ofron për ketë lloj kredie. Ju mund të financoheni  deri në 75% të vlerës së pronës që dispononi

+

Për t’u financuar me kredi, përvec lenies së pronës si kolateral,  ju duhet të jeni në mardhënie pune, të keni të ardhura të siguruara nga punësimi

+

Po, Banka pranon si kolateral një prone që është ne pronesi të të afërmve të kredimarrësit

+

Jo, për kreditë konsumatore me hipotekë pranohen si  kolaterale vetëm apartamente banimi/vila

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara