FATCA

FATCA (Ligji Per Perputhshmerine me Llogarite e Huaja) eshte legjislacion amerikan shpallur ne 18 Mars 2010 qe ka hyre ne fuqi prej1 Korrik 2014. FATCA kryesisht eshte nje kerkese rregullatore kundrejt intitucioneve te huaja financiare per te raportuar klientet e tyre amerikane.

Raiffeisen Bank Albania si te gjithe njesite e rrjetit Raiffeisen Bank International dhe RZB Group njeh rendesine e FATCA eshte ne perputhje me kerkesat saj.

Permbushja e kerkesave identifikim dhe raportim te klienteve bazohet ne dhenien e pelqimit nga ana e tyre.

Consent Form

Raiffeisen Bank Albania sh.a eshte regjistruar ne U.S. IRS website me FATCA Status “Participating Financial Institution i pambuluar me nje IGA; dhe ka marre “28CWN4.00009.ME.008” si Global Intermediary Identification Number (GIIN).

W-8BEN-E

Ju mund te shkarkoni formen  me poshte:

W8BEN_E

Per pyetje te metejshme, ju lutem kontaktoni me nje specialist te FATCA.

Faqet më të vizituara