Individ Standard

Llogaria rrjedhëse është produkti bazë mbi të cilin çelet marrëdhënia me bankën. Është e përshtatshme për përdorim të përditshëm dhe ju mundëson të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Nëse nuk dëshironi një paketë produktesh/shërbimesh, si klient Standart do të përfitoni kushtet dhe tarifat standarte për llogarinë rrjedhëse dhe produktet/shërbimet e tjera.

Klient Individ Standart

Llogari Rrjedhëse (komision mujor) 150 LEK; 2 EUR; 1.5 USD/GBP/CHF
Kartë Debiti (komision mujor) 100 LEK; 1 EUR
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS) 30,000 / 80,000 LEK ; 300 / 600 EUR
Raiffeisen ON pa komision
Shërbimi i pagesave KUIK pa komision
Pagesa të Faturave Utilitare (RON) pa komision
Transferta Bankare Kushte standarte

Faqet më të vizituara