Ju depozitohet paga pranë Raiffeisen Bank?

Tashmë ju mund të përfitoni një kredi të shpejtë me kushte lehtësuese për të plotësuar kërkesat tuaja në cdo cast.

Avantazhet

Përfitoni nga avantazhet e Kredisë së Shpejtë

  1. Kredi e shpejtë për përdorim personal
  2. Financim Afatshkurtër
  3. Nuk kërkohet Bashkëkredimarres/Garantor, mjafton vetëm një Person Kontakti
  4. Nuk kërkohet kolateral
  5. Nuk kërkohet justifikim lidhur me qëllimin e kredisë

Veçoritë

Shuma e kredisë: 100,000 - 200,000 Lekë

Afati i kredisë: 6 - 36 muaj

Norma e Interesit: TRIBOR + 10%

Dokumentacioni: Dokument Identifikimi

*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit
*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritësi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara