Kredi e Shpejtë

Ju depozitohet paga pranë Raiffeisen Bank?

Tashmë ju mund të përfitoni një kredi të shpejtë me kushte lehtësuese për të plotësuar kërkesat tuaja në cdo cast.

Avantazhet

Përfitoni nga avantazhet e Kredisë së Shpejtë

  1. Kredi e shpejtë për përdorim personal
  2. Financim Afatshkurtër
  3. Nuk kërkohet Bashkëkredimarres/Garantor, mjafton vetëm një Person Kontakti
  4. Nuk kërkohet kolateral
  5. Nuk kërkohet justifikim lidhur me qëllimin e kredisë

Veçoritë

Shuma e kredisë: 100,000 - 200,000 Lekë

Afati i kredisë: 6 - 36 muaj

Norma e Interesit: TRIBOR + 10%

Dokumentacioni: Dokument Identifikimi

*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit
*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritësi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara