Kushtet e përgjithshme dhe Dokumentacioni Kredi Blerje Shtepie

Kushtet

Financim deri në 21'000'000  Lek për të gjithë klientët ose 171'000 Euro

Deri në 80% financim për blerjen e shtëpisë tuaj

Afati deri në 30 vjet

Normat e Interesit më konkuruese në treg

Këshilltarët më të mirë financiar.

Dokumentacioni

Dokumenta identifikimi:

  • Dokumenti personal i identifikimit (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)
  • Çertifikata familjare

Dokumenta financiare:

  • Dokument për verifikimin e punësimit dhe të ardhurave (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)

Dokumenta të pronës:

  • Çertifikata e pronësisë për pronën që po blihet ose që do të lihet si kolateral për bankën
  • Kartela e pasurisë
  • Harta treguese
  • Draft kontrata e shitblerjes

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara