Kushtet e pergjithshme dhe dokumentacioni Kredi Konsumatore me Hipoteke

Kushtet e Pergjithshme dhe Dokumentacioni Kredi Konsumatore me Hipoteke

Kushtet e përgjithshme dhe dokumentacioni

Financim deri në 11'000'000 Lek ose 90,000 Euro

Deri në 75 % të vlerës së shtëpise tuaj

Afati i kredisë deri në 20 vjet

Normat e Interesit më konkuruese në treg

Keshilltarët më të mirë financiar

 

Dokumentacioni

Dokumenta identifikimi:

  • Dokumenti personal i identifikimit (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)
  • Certifikata familjare

Dokumenta financiarë:

  • Dokument për verifikimin e punësimit dhe të ardhurave (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)

Dokumenta të pronës:

  • Certifikata e pronësise për pronen që do të lihet si kolateral për bankën
  • Kartela e pasurisë
  • Harta treguese

Kredia ESG

Banka Raiffeisen ofron Financim me Kredinë ESG (Environmental Social Governance) ose Kreditë GREEN.

Qëllimi:

Angazhimi i Bankës Raiffeisen në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në mbështetje të mjedisit, ndryshimet klimatike, emëtimet e CO2 (dioksidit të karbonit) si dhe eficencës se energjisë.

Qëllimi i kesaj kredie eshte financimi per blerjen e produkteve/materialeve me eficience energjie per te cilat nevojiten dokumentat:

-Preventiv i kostos së produkteve

-Dokumenti Teknik i produktit

-Certifikatë kualiteti/eficence

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara