Kushtet e pergjithshme dhe dokumentacioni Kredi Konsumatore me Hipoteke

Kushtet e Pergjithshme dhe Dokumentacioni Kredi Konsumatore me Hipoteke

Kushtet e përgjithshme dhe dokumentacioni

Financim deri në 11'000'000 Lek ose 90,000 Euro

Deri në 70 % të vlerës së shtëpise tuaj

Afati i kredisë deri në 20 vjet

Normat e Interesit më konkuruese në treg

Keshilltarët më të mirë financiar

 

Dokumentacioni

Dokumenta identifikimi:

  • Dokumenti personal i identifikimit (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)
  • Certifikata familjare

Dokumenta financiarë:

  • Dokument për verifikimin e punësimit dhe të ardhurave (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)

Dokumenta të pronës:

  • Certifikata e pronësise për pronen që do të lihet si kolateral për bankën
  • Kartela e pasurisë
  • Harta treguese

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara