Njoftimin mbi zevendesimin e kartave VISA Electron dhe Mastercard Credit

Ashtu edhe sikurse jeni njohur përmes njoftimeve të vazhdueshme gjatë muajve të kaluar, Raiffeisen Bank ka ndërmarrë procesin e zëvendësimit te kartave të vjetra të debitit dhe kreditit. Ky proces migrimi është i diktuar nga zhvillimet teknike të sistemit / platformës së kartave, dhe sjell përmirësime të rëndësishme për të gjithë klientët tanë që zotërojnë një kartë.
Raiffeisen Bank dëshiron t’ju ri-kujtojë edhe njëherë të gjithë klientëve që nuk kanë tërhequr ende kartën e re, që janë të lutur të paraqiten pranë sporteleve të Raiffeisen Bank për të tërhequr atë.
Që prej datës 30 Tetor 2020 ju do të mund të përdorni vetëm kartat e reja, kartat e vjetra nuk mund të përdoren as për tërheqje pranë ATM-ve dhe as për blerje të ndryshme.
Stafi i degeve tona ju pret, dhe ka marrë të gjitha masat që ta bëjë sa më të lehtë procesin e marrjes në dorëzim të kartës së re, kartë e cila është zëvendësuar pa asnjë kosto për ju.

 

Karta e re e debitit ofron:

  • Pagesa contactless (pa kontakt) brenda dhe jashte vendit. Brenda vendit deri ne 4,500 Leke pa PIN
  • Ndryshim të PIN-it në ATM pa komision
  • Imazhe të reja
  • Mundesi per karta debiti shtese, Payband apo Sticker te lidhura me llogarine

 

Karta e re e kreditit ofron:

  • Pagesa contactless (pa kontakt) brenda dhe jashte vendit. Brenda vendit deri ne 4,500 Leke pa PIN
  • Pagesa me këste
  • Mundësi për 3 karta shtesë të lidhura me kartën tuaj
  • Imazh i ri modern

Faqet më të vizituara