Normat e Interesit Kredi Blerje Shtepie

Ne ofrojme disa mundesi zgjedhje per kredine tuaj:

Kredi për Blerje Shtëpie në LEK - Norma interesi fikse

  • 3.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve
  • 5.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

 

Kredi për Blerje Shtëpie në LEK - Norma interesi variabël

  • Per Klientet Paga +:  duke filluar nga Bono Thesari + 1.80%
  • Për Klientët Standart: duke filluar nga Bono Thesari + 2.30%
  • Per Klientet Premium: duke filluar nga Bono Thesari +1.55%

 

Kredi për Blerje Shtëpie në Euro- Norma interesi fikse

  • 2.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve
  • 3.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

 

Kredi për Blerje Shtëpie në Euro - Norma interesi variabël

  • Per Klientet Paga +:  duke filluar nga Euribor + 5.50%
  • Për Klientët Standart: duke filluar nga Euribor + 6.00%
  • Per Klientet Premium: duke filluar nga Euribor + 5.25%

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara