Normat e Interesit Kredi Blerje Shtepie

Ne ofrojme disa mundesi zgjedhje per kredine tuaj:

 

Norma interesi fikse për 3 vitet e para në monedhën LEK

 • Klientët Pagamarrës         6.0% fiks për 3 vite
 • Klientët Standartë             6.5% fiks për 3 vite
 • Klientët Premium              5.7 % fiks për 3 vite

Norma interesi fikse për 3 vitet e para në monedhën EURO

 • Klientët Pagamarrës         7.0% fiks për 3 vite
 • Klientët Standartë             7.5% fiks për 3 vite
 • Klientët Premium              6.7% fiks për 3 vite

Kredi për Blerje Shtëpie në LEK - Norma interesi variabël

 • Per Klientet Paga +:  duke filluar nga Bono Thesari + 1.80%
 • Për Klientët Standart: duke filluar nga Bono Thesari + 2.30%
 • Per Klientet Premium: duke filluar nga Bono Thesari +1.55%

Kredi për Blerje Shtëpie në Euro - Norma interesi variabël

 • Per Klientet Paga +:  duke filluar nga Euribor + 5.50%
 • Për Klientët Standart: duke filluar nga Euribor + 6.00%
 • Per Klientet Premium: duke filluar nga Euribor + 5.25%

 

Kredia ESG

 • Për Kredinë ESG do të aplikohet zbritje nga interesi standard sipas segmenteve përkatëse të klientëve, si në monedhën Lekë dhe Euro.

Zbulo më shumë

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara