Cashback Mastercard

Çdo mbajtës i kartës Mastercard® që bën të paktën 10 ose më shumë blerje në vlerën kumulative minimale prej 20,000 lekë në muaj, me Mastercard-in e tij/saj, merr pjesë në fushatë dhe merr mbrapsht 600 LEK (maksimale për person, për muaj).

Fushata promocionale zhvillohet përgjatë 3 periudhave si në vijim:

  • Periudha e parë – nga 01/08/2021 deri më 30/08/2021, duke i përfshirë të dy datat.
  • Periudha e dytë – nga 01/09/2021 deri më 30/09/2021, duke i përfshirë të dy datat.
  • Periudha e tretë – nga 01/10/2021 deri më 31/10/2021, duke i përfshirë të dy datat.

Mbajtësit e kartës që plotësojnë kërkesat e fushatës do të marrin kthim parash

Faqet më të vizituara